Møns Klint
Vesterhavslut

Sammen om bæredygtig turisme i Danmark

Foto:Daniel Villadsen&Niclas Jessen

Vi samarbejder om den grønne omstilling af dansk turisme

Denne side er for dig, som gerne vil et spadestik dybere i forhold til arbejdet med bæredygtig turisme. Siden indeholder en vidensbank, cases, værktøjer, analyser, webinarer, information om støttemuligheder og indenfor bæredygtig turisme.

Shelter
Sarah Green

Vidensbank fra dansk turisme

Vidensbanken samler derfor relevant viden, good practices og værktøjer indenfor bæredygtig turisme.

Find ny viden, inspiration-cases og værktøjer inden for 14 temaer, som knytter sig til grøn omstilling af dansk turisme.

Hvem står bag partnerskabet?

Partnerskabet er etableret af Dansk Kyst- og Naturturisme, MeetDenmark, Dansk Storbyturisme og VisitDenmark som et initiativ i den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme.

Partnerskabet vil løbende inddrage destinationsselskaber, erhvervs- og interesseorganisationer, ministerier, eksperter mv. i forhold til viden, indsigter og ekspertise om den grønne omstilling.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projektet er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.