Gå til indhold
Person holder en bunke asparges i hånden

Om vidensbanken

Foto: © Richard Clark

Det danske turismefremmesystem har store ambitioner for den grønne turismeomstilling. Den grønne vidensbank samler derfor viden, good practices og værktøjer.

Denne side er under opbygning

Med udgivelsen af den nye, nationale turismestrategi i juni 2022, er der for første gang sat miljømæssige mål for dansk turisme på lige fod med mål for økonomi og sociale forhold.

Der lægges op til ambitiøse handlinger fra alle lag af det danske turismefremmesystem under overskriften ’Grønne og bæredygtige løsninger med mindre miljø- og klimaftryk' (det grønne pejlemærke), og der fokuseres især på tre indsatsområder (indikatorer) og seks udviklingsspor.

Det grønne pejlemærke med tilhørende indikatorer i National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, 2022.

Det grønne pejlemærke med tilhørende indikatorer i National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, 2022.

Strategiens målsætninger skal indfries senest i 2030, hvilket kræver en fælles indsats fra både turismevirksomheder, destinationsselskaber, erhvervsorganisationer, kommuner, de nationale udviklingsselskaber etc.

Miljø og klima får således en ny plads i det daglige forretnings- og destinationsarbejde, hvilket for mange turismeaktører kan fremstå som en noget kompleks omstilling, der giver anledning til mange spørgsmål. Dette søges bl.a. afhjulpet i regi af ’Partnerskab om bæredygtig udvikling af dansk turisme’.

Kortlægning af miljø-, klima- og naturindsatser i dansk turisme 


'Partnerskab om bæredygtig udvikling af dansk turisme' skal være med til at accelerere turismens grønne omstilling. Partnerskabet foretager bl.a. en løbende kortlægning af miljø-, klima- og naturindsatser, som deles i en vidensbank, hvor aktører i det danske turismefremmesystem kan få et overblik over, hvilke indsatser, der allerede er i gang. Formålet er at inspirere til handling samt dele viden for at undgå, at der laves dobbeltarbejde.

Indsatserne tæller alt fra guides/håndbøger, webinarer/podcasts, analyser, certificeringsordninger, netværk, rådgivnings- og udviklingsforløb samt nationale strategier inden for 14 tematikker med relevans for den grønne omstilling af dansk turisme.

De 14 tematikker er: ’Affald og genanvendelse’, ’byggeri’, ’certificering’, ’CO2, måling og rapportering’, ’forretningsudvikling’, ’fødevarer’, ’gæsteadfærd’, ’kommunikation’, ’konferencer og events’, ’områdeplanlægning’, ’oplevelsesudvikling i naturen’, ’transport og mobilitet’, ’overnatningskapacitet’ samt ’uddannelse’.

På sigt vil der under hvert tema være cases med good practices, der skal vise forretningspotentialet i arbejdet med grøn omstilling hos forskellige typer af turismeaktører. Vidensbanken opdateres løbende med nye indsatser og cases, så vidensbanken forbliver aktuel.

Hvem kan bruge vidensbanken?


Vidensbanken skal understøtte aktører i det danske turismefremmesystem i deres arbejde med grøn omstilling frem mod 2030. Målgruppen er derfor destinationsselskaber, erhvervsorganisationer, udviklingsselskaber, Erhvervsministeriet, erhvervshuse, kommuner og puljer.

Mange af tematikkerne og de konkrete værktøjer/indsatser vil også være relevante for de enkelte turismevirksomheder.

Partnerskabet bag 


Bag vidensbanken står 'Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling', der består af Dansk Storbyturisme, MeetDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark, der gennem stærke samarbejder med landets turismeaktører, vil samle og forbinde turismeerhvervet på tværs af branchen.

Partnerskabet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med 12 millioner kroner og har med fire større indsatser fokus på klima- og miljøbenet i arbejdet med bæredygtig omstilling i turismen. . Læs mere om Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling her

Arbejder du med grøn omstilling af dansk turisme, eller kender du et værktøj/indsats, som du gerne vil dele med os? Så tøv ikke med at kontakte os her

Projektet er støttet med midler fra
 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

:

Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling © 2023
Danish