Tisvilde Hegn med smuk natur

Om vidensbanken

Foto: © Daniel Overbeck - VisitNordsjælland

Det danske turismefremmesystem har store ambitioner for den grønne turismeomstilling. Vidensbanken samler derfor relevant viden, good practices og værktøjer på området.

Med udgivelsen af den nye, nationale turismestrategi i juni 2022, er der for første gang sat miljømæssige mål for dansk turisme på lige fod med mål for økonomi og sociale forhold.

Der lægges op til ambitiøse handlinger fra alle lag af det danske turismefremmesystem under overskriften ’Grønne og bæredygtige løsninger med mindre miljø- og klimaftryk' (det grønne pejlemærke), og der fokuseres især på tre indsatsområder (indikatorer) og seks udviklingsspor.

Det grønne pejlemærke med tilhørende indikatorer i National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, 2022.

Det grønne pejlemærke med tilhørende indikatorer i National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, 2022.

Strategiens målsætninger skal indfries senest i 2030, hvilket kræver en fælles indsats fra både turismevirksomheder, destinationsselskaber, erhvervsorganisationer, kommuner, de nationale udviklingsselskaber etc.

Miljø og klima får således en ny plads i det daglige forretnings- og destinationsarbejde, hvilket for mange turismeaktører kan fremstå som en noget kompleks omstilling, der giver anledning til mange spørgsmål. Dette søges bl.a. afhjulpet i regi af initiativet i den nationale turismestrategi, ’Partnerskab om bæredygtig udvikling af dansk turisme’ (i daglig tale, Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling). 

Kortlægning af miljø- og klimaindsatser i dansk turisme 


Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling skal være med til at accelerere turismens grønne omstilling. Partnerskabet foretager bl.a. en løbende kortlægning af miljø- og klimaindsatser, som deles i denne vidensbank, hvor aktører i dansk turisme kan få et overblik over, hvilke indsatser, der allerede er i gang. Formålet er at inspirere til handling samt dele viden for at undgå, at der laves dobbeltarbejde.

Indsatserne tæller alt fra guides/håndbøger, webinarer/podcasts, analyser, certificeringsordninger, netværk, rådgivnings- og udviklingsforløb samt nationale strategier inden for 14 tematikker med relevans for den grønne omstilling af dansk turisme.

De 14 tematikker er: ’Affald og genanvendelse’, ’byggeri’, ’certificering’, ’CO2, måling og rapportering’, ’forretningsudvikling’, ’fødevarer’, ’gæsteadfærd’, ’kommunikation’, ’konferencer og events’, ’områdeplanlægning’, ’oplevelsesudvikling i naturen’, ’transport og mobilitet’, ’overnatningskapacitet’ samt ’uddannelse’.

Vidensbanken opdateres løbende med nye indsatser og cases, så vidensbanken forbliver aktuel. Partnerskabet kortlægger værktøjer og indsatser bredt, og har ingen økonomisk interesse forbundet med de kortlagte indsatser.

Hvem kan bruge vidensbanken?


Vidensbanken skal understøtte aktører dansk turisme med grøn omstilling frem mod 2030. Målgruppen er derfor primært aktører i turismefremmesystemet, herunder destinationsselskaber, erhvervsorganisationer, udviklingsselskaber, Erhvervsministeriet, erhvervshuse, kommuner og puljer.

Mange af tematikkerne og de konkrete værktøjer/indsatser vil også være relevante for de enkelte turismevirksomheder.

Partnerskabet bag 


Bag vidensbanken står 'Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling', der består af Dansk Storbyturisme, MeetDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark, der gennem stærke samarbejder med landets turismeaktører, vil samle og forbinde turismeerhvervet på tværs af branchen.

Partnerskabet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med 12 millioner kroner og har med fire større indsatser fokus på klima- og miljøbenet i arbejdet med bæredygtig omstilling i turismen. Læs mere om Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling her

Arbejder du med grøn omstilling af dansk turisme, eller kender du et værktøj/indsats, som du gerne vil dele med os? Så tøv ikke med at kontakte os her

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projektet er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.