Isbjerget

Bæredygtig udvikling af erhvervsturismen i Danmark

Foto: Isbjerget (2013) – CEBRA, JDS Architects, Louis Paillard og SeARCH. Fotograf: Kim Wyon

Danmark er yderst konkurrencedygtig på sin erhvervsturisme, der dækker både møder, kongresser og messer. MeetDenmark styrker derfor arbejdet med grøn omstilling for 40 af landets virksomheder indenfor erhvervs- og mødeturisme.

De danske erhvervs- og mødeturismevirksomheder er generelt stærkt motiverede, når det kommer til den grønne omstilling, og flere er allerede fuldt i gang med at udvikle deres forretning gennem energi- og ressourcebesparende tiltag. Dette har styrket Danmarks position som en yderst attraktiv destination for både internationale konferencer, møder og messer.

For at branchen forbliver konkurrencedygtig på området, er det vigtigt, at de danske mødedestinationer og virksomheder fortsat udvikler sig med fokus på at realisere sit fulde bæredygtighedspotentiale. Virksomhederne efterlyser i den forbindelse konkrete værktøjer til at måle effekterne af deres arbejde med bæredygtighed og nedbringelse af CO2-aftryk.

40 virksomheder får hjælp til grøn forretningsudvikling

I 2022 udkom MeetDenmark med en omfattende og ambitiøs bæredygtighedsplan, der med en lang række initiativer skal gøre de danske erhvervs- og mødeturismevirksomheder førende indenfor mere bæredygtig erhvervsturisme. Dette betyder blandt andet, at møder, messer og kongresser afviklet i Danmark skal have en lav miljø- og klimapåvirkning og samtidig skabe en bred samfundsmæssig værdi.

MeetDenmark's bæredygtighedsplan består af tre indsatsområder og elleve initiativer baseret på en omfattende analyse af branchen og sætter retningen for arbejdet med bæredygtighed inden for dansk erhvervs- og mødeturisme. Flere af initiativerne gennemføres i regi af 'Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling' via tre omfattende aktivitetsspor, der tilsammen giver op til 40 virksomheder mulighed for at udvikle sig i en mere bæredygtig retning. Der er særligt fokus på at reducere branchens CO2-udledning og ressourceforbrug - både direkte i virksomheden og fra hele værdikæden.

Grøn omstilling gennem virksomhedsforløb

For at understøtte turismevirksomheder i deres grønne omstilling, har MeetDenmark udviklet tre forskellige typer virksomhedsforløb. Nogle virksomhedsforløb vil foregå individuelt, mens andre forløb foregår i klynger, og de deltagende virksomheder bliver hertil automatisk en del af et virtuelt netværksunivers med fokus på vidensdeling og inspiration.

I de tre typer virksomhedsforløb får turismevirksomhederne hjælp af relevante rådgivere med udgangspunkt i virksomhedens unikke behov, udfordringer og muligheder:


1. Strategisk effektmåling: 

Dette virksomhedsforløb består af både fælles og individuelle aktiviteter, der klæder virksomheder på til at kunne måle egen miljøpåvirkning og samtidig få kendskab til redskaber, der kan hjælpe med at sætte strategiske mål for at nedbringe virksomhedens CO2-udledning. Det er målet, at 15 virksomheder har en grøn handlingsplan efter forløbet.

2. Udbredelse af certificeringsordninger til erhvervs- og mødeturismen:

I samarbejde med Dansk Storbyturisme gennemfører MeetDenmark en certificeringsindsats. Der gennemføres 10 individuelle virksomhedsforløb, der består af inspirations- og netværksaktiviteter samt individuel rådgivning målrettet afgørende erhvervs- og turismeaktører i dansk turisme. Rådgivningsforløbet er gratis, og der er fokus på forberedelse og implementering af en certificeringsordning. Læs mere og ansøg her

3. Fokus på bæredygtighed i værdikæden:

Der er meget at hente på klimakontoen, hvis en virksomhed tør stille krav til sin værdikæde. Der er derfor behov for, at flere erhvervs- og mødeturismevirksomheder arbejder med værdikædestyring og i fællesskab udvikler nye, mere bæredygtige løsninger på tværs af værdikæden. Målet er, at 15 virksomheder styrker deres arbejde med værdikædestyring og demonstrerer nye løsninger på tværs af værdikæden gennem fx brug af cirkulær økonomi som metode.

Videndeling, netværk og inspiration

Sideløbende med rådgivningsforløbene afholder MeetDenmark årligt ét til to nationale netværksarrangementer frem mod 2025. Arrangementerne er henvendt erhvervs- og mødeturismebranchen og skal sikre oplysning af ny viden, deling af konkrete virksomhedserfaringer, indsigter i best practices og generelt understøtte branchens grønne omstilling. Udover de nationale netværksarrangementer vil der i projektperioden blive afviklet mindre arrangementer som fx korte webinarer eller workshops.

Ved projektets afslutning udarbejdes opsamlende informationsmateriale, der viser anvendte metoder, virksomhedscases og den grønne omstillings betydning for virksomheders konkurrenceevne og mulighed for at skabe grøn vækst.

Om MeetDenmark


MeetDenmark er det nationale udviklingsselskab for erhvervs- og mødeturismen i Danmark, som har til formål at styrke dansk erhvervs- og mødeturismes konkurrenceevne gennem ny viden, konkrete værktøjer og udviklingsforløb. MeetDenmark består af fem medlemmer; Erhvervsministeriet, Destination Fyn, Destination Nord, VisitAarhus og Wonderful Copenhagen.

Læs mere om MeetDenmark her

Vil du vide mere om vores arbejde, eller har du spørgsmål til denne indsats? Så kontakt os her