Nordkyststien i Nordsjælland

Om partnerskabet

Foto: Sarah Green, VisitNordsjælland

Der skal fart på den grønne omstilling, hvis vi skal nå de nationale mål om 70 pct. reduktion af CO2 i 2030. Med den nationale turismestrategi i ryggen træder dansk turisme derfor nu for alvor ind i klimakampen.

Den nationale turismestrategi sætter grøn omstilling på dagsordenen én gang for alle med nye standarder for bæredygtig vækst, der fremover også vil bygge på miljømæssige og sociale aspekter. Et led i strategien er indsatsen 'Partnerskab om bæredygtig udvikling af dansk turisme', der skal være med til at accelerere turismens bidrag til at opfylde den nationale målsætning om CO2-reduktion.

Bag 'Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling' står Dansk Storbyturisme, MeetDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark, der gennem stærke samarbejder med landets turismeaktører, vil samle og forbinde turismeerhvervet på tværs af brancher. Vores arbejde kvalificeres løbende i samråd med partnerskabets styregruppe og Dansk Turismes Advisory Board.

Partnerskabet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med 12 millioner kroner og har i første omgang fokus på det grønne ben - miljø og klima - i den bæredygtige turismeudvikling.

Erhvervet tager ansvar 
 

Det danske turismeerhverv favner både private og offentlige aktører, og tæller alt fra spisesteder, forlystelsesparker, attraktioner og overnatningssteder til konferencecentre, outdoor-aktiviteter og transport. Som erhverv sætter vi et stort aftryk på klimaet og miljøet, og med en samlet omsætning på 139,2 milliarder kr. (2019) spiller det danske turismeerhverv en stor rolle både i landets økonomiske og CO2-mæssige regnskab. Dette forpligter os som branche til at kigge indad og til at undersøge de forskellige parametre, hvor vi sammen og hver for sig kan gøre en reel, positiv forskel for turismens klimaaftryk.

Der er samtidig en stigende interesse for Danmark som en mere bæredygtig rejsedestination, og efterspørgslen på produkter og services fra ansvarlige virksomheder er højere end nogensinde før.

Vi vil bruge dette momentum til at vise virksomheder og startups det forretningsmæssige potentiale, der ligger i at arbejde med grøn omstilling i en dansk turismekontekst.

Med partnerskabet holder vi hinanden op på en fælles national strategi og understøtter, at de mange grønne initiativer på tværs af branchen tilsammen skaber den størst mulige merværdi - ikke mindst gennem styrket vidensdeling og et stærkt fokus på målet. - Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme

Samarbejder er vejen frem 
 

I partnerskabet tror vi på, at der er størst gevinster at hente for både klima og miljø, hvis vi går sammen om at skabe en mere bæredygtig turismeudvikling. Med involvering af destinationsselskaber, erhvervs- og interesseorganisationer, ministerier og andre eksperter er det vores mål at sikre fælles retning, vidensdeling og et styrket samarbejde i fremtidens danske turismeerhverv. Ved at indgå i fællesskaber giver vi hinanden adgang til en enorm mængde viden og et stort fagligt netværk, som for alvor kan løfte turismens fælles mission.

Rejsen er allerede godt i gang 
 

Det danske turismeerhverv har allerede en lang række ambitiøse udviklingsprojekter og initiativer i gang, som skal bidrage aktivt til at gøre Danmark til en mere miljøvenlig rejsedestination frem mod 2030. I partnerskabet vil vi bidrage til viften af kompetente tilbud og værktøjer, og i 2022 etablerede partnerskabets fire organisationer derfor hver sin indsats, som gennemføres i samarbejde med faglige samarbejdspartnere.

 

 

     Partnerskabets fire indsatser

      Indsatserne tager udgangspunkt i vores tre overordnede fokusområder, som
      omhandler 'datadreven bæredygtighedsudvikling', 'grøn produktudvikling' og
      'bæredygtig forbrugeradfærd':

  • Udvikling af metode til måling af turismens udledning af drivhusgasser (VisitDenmark) 
  • Rådgivning af virksomheder ift. certificeringsordninger (Dansk Storbyturisme) 
  • Grøn omstilling af overnatningskapaciteten i kyst- og naturturismen (Dansk Kyst- og Naturturisme) 
  • Omstilling af erhvervs- og mødeturismen og rådgivning om værdikæder (MeetDenmark) 

Det er vores ønske, at indsatserne kan fungere som startskuddet på en længere række af aktiviteter, der tilsammen vil bidrage til turisternes opfattelse af Danmark som den mest miljøvenlige rejsedestination i Norden i 2030.

Læs mere om de enkelte indsatser.


Vi kortlægger natur-, miljø- og klimaindsatser i dansk turisme 
 

Som del af partnerskabets arbejde foretager vi også en løbende kortlægning af igangsatte miljø-, klima- og naturindsatser med udgangspunkt i 14 relevante tematikker inden for grøn omstilling af dansk turisme. Indsatserne tæller blandt andet guides/håndbøger, webinarer/podcasts, analyser, certificeringsordninger, netværk, rådgivning- og udviklingsforløb og nationale strategier.

Kortlægningen skal give aktører i det danske turismefremmesystem et overblik over hvilke indsatser, der allerede er i gang på området med målet om at inspirere til handling samt at undgå, at der bliver lavet dobbeltarbejde. De kortlagte indsatser findes i partnerskabets digitale vidensbank her

Arbejder du med grøn omstilling af dansk turisme, eller kender du et værktøj/indsats som du gerne vil dele med os? Så tøv ikke med at kontakte os her