Gå til indhold
Nordkyststien i Nordsjælland

Om partnerskabet

Foto: Sarah Green, VisitNordsjælland

Der skal fart på den grønne omstilling, hvis vi skal nå de nationale mål om 70 pct. reduktion af CO2 i 2030. Med den nationale turismestrategi i ryggen træder dansk turisme derfor nu for alvor ind i klimakampen.

Den nationale turismestrategi sætter grøn omstilling på dagsordenen én gang for alle med nye pejlemærker for bæredygtig vækst, der fremover også vil bygge på miljømæssige og sociale aspekter. Et led i strategien er indsatsen 'Partnerskab om bæredygtig udvikling af dansk turisme', der skal være med til at accelerere dansk turismes bidrag til at opfylde den nationale CO2-målsætning.

Bag indsatsen står 'Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling' bestående af Dansk Storbyturisme, MeetDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark, der gennem stærke samarbejder med landets turismeaktører vil samle og forbinde turismeerhvervet på tværs af brancher. Vores arbejde kvalificeres løbende i samråd med partnerskabets styregruppe og Dansk Turismes Advisory Board. 

Partnerskabet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med 12 millioner kroner, og har i første omgang fokus på det grønne ben af den bæredygtige turismeudvikling. 

Erhvervet tager ansvar 
 

Det danske turismeerhverv indeholder både private og offentlige aktører, og tæller alt fra spisesteder, forlystelsesparker, attraktioner og overnatningssteder til konferencecentre, outdoor-aktiviteter og transport. Som erhverv sætter vi et stort aftryk på klimaet og miljøet, og med en samlet omsætning på 139,2 milliarder kr. (2019) spiller det danske turismeerhverv en stor rolle i både landets økonomiske og CO2-mæssige regnskab. Dette forpligter os til at kigge indad som erhverv og til at undersøge de forskellige parametre, hvor vi sammen og hver for sig i brancherne kan gøre en reel positiv forskel for turismens klimaregnskab.   

Der er samtidig en stigende interesse for Danmark som en mere bæredygtig rejsedestination, og efterspørgslen på produkter og services fra ansvarlige virksomheder er højere end nogensinde før. Vi vil derfor bruge dette momentum til også at vise virksomheder og startups det forretningsmæssige potentiale, som der ligger i at arbejde med grøn omstilling i en dansk turisme-kontekst.  

Med partnerskabet holder vi hinanden op på en fælles national strategi og understøtter, at de mange grønne initiativer på tværs af branchen tilsammen skaber den størst mulige merværdi - ikke mindst gennem styrket vidensdeling og et stærkt fokus på målet. - Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme

Samarbejder er vejen frem 
 

I partnerskabet tror vi på, at der er størst gevinster at hente for både klima og miljø, hvis vi går sammen om at skabe en mere bæredygtig turismeudvikling. Med involvering af destinationsselskaber, erhvervs- og interesseorganisationer, ministerier og andre eksperter er det derfor vores mål at sikre fælles retning, vidensdeling og et styrket samarbejde i fremtidens danske turismeerhverv. Ved at indgå i fællesskaber giver vi hinanden adgang til en enorm mængde viden og et stort fagligt netværk, som for alvor kan løfte turismens fælles mission. 

 

Rejsen er allerede godt i gang 
 

Det danske turismeerhverv har allerede en lang række ambitiøse udviklingsprojekter og initiativer i gang, som skal bidrage aktivt til Danmark som en mere miljøvenlig rejsedestination frem mod 2030. I partnerskabet vil vi bidrage til viften af kompetente tilbud og værktøjer, og i 2022 etablerede partnerskabets fire organisationer derfor hver sin indsats i regi af partnerskabet, som gennemføres i samarbejde med faglige samarbejdspartnere.

 

     Partnerskabets fire indsatser

      Indsatserne tager udgangspunkt i vores tre overordnede fokusområder, som
      omhandler 'datadreven bæredygtighedsudvikling', 'grøn produktudvikling' og
      'bæredygtig forbrugeradfærd':

  • Udvikling af metode til måling af turismens udledning af drivhusgasser (VisitDenmark) 
  • Rådgivning af virksomheder ift. certificeringsordninger (Dansk Storbyturisme) 
  • Grøn omstilling af overnatningskapaciteten i kyst- og naturturismen (Dansk Kyst- og Naturturisme) 
  • Omstilling af møde- og erhvervsturismen og rådgivning om værdikæder (MeetDenmark) 

Det er vores ønske, at indsatserne kan fungere som startskudet på en længere række af aktiviteter, der tilsammen vil bidrage til turisterne opfattelse af Danmark som den mest miljøvenlige rejsedestination i Norden i 2030.

Læs mere om de enkelte indsatser.


Vi kortlægger miljø- og klimaindsatser i dansk turisme 
 

Som del af partnerskabets arbejde foretager vi også en løbende kortlægning af igangsatte miljø- og klimaindsatser i dansk turisme med udgangspunkt i relevante tematikker defineret af blandt andet Erhvervsministeriet, Energistyrelsen og Miljøministeriet.

Kortlægningen skal først og fremmest give aktører i det danske turismefremmesystem et overblik over, hvilke indsatser der allerede er igang på området, så disse kan blive inspireret til handling og undgå at lave dobbeltarbejde. Kortlægningen indeholder også en kvalitativ undersøgelse, der via en gap-analyse vil vil identificere aktuelle udfordringer og tematikker, som hindrer den grønne omstilling af dansk turisme. Med udgangspunkt i denne data udarbejdes en årlig statusrapport, hvor partnerskabet i samarbejde med det øvrige turismeerhverv vil fremsætte en række anbefalinger til kommende indsatser, der kan imødekomme de fremsatte problematikker. 

Overblikket og den årlige statusrapport vil blive tilgængelige her på siden i løbet af vinteren 2022/23. 

Arbejder du med grøn turisme, eller kender du et initiativ, som du gerne vil dele med os? Så tøv ikke med at kontakte os her

:

Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling © 2022
Danish