Udsigt over Moens Klint
Havnebad i København

Sammen om bæredygtig turisme i Danmark

Foto:Daniel Villadsen&Nicolai Perjesi

Vi arbejder for grøn omstilling af dansk turisme

Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling samarbejder med hele turisterhvervet om at fremme grøn og bæredygtig turisme i Danmark.

Fokus på...

Bæredygtige naturoplevelser
Richard Clark

Outdoor-turismens aftryk skal sikre bæredygtige naturoplevelser

For at imødekomme den stigende interesse for outdoor-oplevelser er en række turistaktører gået sammen om at skaffe viden om de besøgendes aftryk. 

Hvem står bag partnerskabet?

Partnerskabet er etableret af Dansk Kyst- og Naturturisme, MeetDenmark, Dansk Storbyturisme og VisitDenmark som et initiativ i den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme.

Partnerskabet vil løbende inddrage destinationsselskaber, erhvervs- og interesseorganisationer, ministerier, eksperter mv. i forhold til viden, indsigter og ekspertise om den grønne omstilling.

Foto af et frodigt træ på en eng

Foto:Mads Gregersen

Strategi for bæredygtig vækst

Den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme sætter en fælles retning og pejlemærker for dansk turisme frem mod 2030. Strategien markerer et paradigmeskifte for dansk turisme, der fremover skal måles på miljømæssig, økonomisk og social bæredygtig vækst.

Hent strategien

Kvinde sidder med ryggen til og nyder udsigtens fra et shelter

Foto:Sarah Green

Vidensbank for grøn omstilling af dansk turisme

Find ny viden, inspiration-cases og værktøjer inden for 14 temaer, som knytter sig til grøn omstilling af dansk turisme.

Gå til vidensbanken

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projektet er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.