Restaurant Ti Trin Ned

Tilskud til certificeringsforløb

Foto: Claes Bech-Poulsen

Der er et stort potentiale i at styrke den danske turisme gennem brug af certificeringer. Dansk Storbyturisme inspirerer og understøtter derfor landets turismevirksomheder til at blive bæredygtighedscertificerede, så flere igangsætter eller løfter deres arbejde med den grønne omstilling.

Hoteller, restauranter, museer og attraktioner er blot nogle af de oplevelser, der udgør det attraktive danske turismeprodukt. Mange af disse turismeaktører arbejder allerede aktivt med klima- og miljøtiltag i deres forretning, så de kan tilbyde gæsterne et mere bæredygtigt besøg. Miljøcertificeringer er i den forbindelse et relevant og tilgængeligt værktøj, som kan hjælpe turismevirksomhederne til at arbejde struktureret med deres grønne omstilling og samtidig vise deres gode initiativer til turister og borgere udadtil.

For det samlede erhverv kan certificeringer være med til at opfylde målsætningen om 70 pct. reduktion i CO2-udledninger i 2030, da disse har fokus på energieffektiviseringer, ressourceoptimering, mindre spild m.m. Derfor er målet om at øge antallet af certificerede overnatningsvirksomheder og turismeorganisationer frem mod 2030 også ét af pejlemærkerne i den nationale turismestrategi, som denne indsats er med til at realisere.

Udbredelse af certificeringsordninger i Danmarks fire storbyer

I en storbykontekst er bæredygtighedscertificeringer et særligt væsentligt tema, som er med til at højne målbarheden af 'bæredygtighed' i turismeerhvervet – både for den enkelte virksomhed, men også på destinationsniveau. Andelen af virksomheder med en relevant bæredygtighedscertificering er nemlig et centralt parameter, når storbydestinationer måles mod hinanden på nationalt såvel som internationalt.

For at få flere turismevirksomheder i gang med deres certificeringsarbejde, gennemfører Dansk Storbyturisme i samarbejde med MeetDenmark derfor en række gratis aktiviteter frem mod 2025 med fokus på konkret rådgivning, inspiration og vidensdeling.

Individuelle rådgivningsforløb for virksomheder, der gerne vil i gang:

For turismevirksomheder, der ønsker en miljøcertificering, men ikke ved, hvordan de kommer i gang, er der gratis individuelle rådgivningsforløb at hente i denne indsats. Forløbene hjælper den enkelte virksomhed (fx et hotel, venue eller kulturinstitution) med at blive klar til at opnå en miljøcertificering. Forløbet indeholder rådgivning med en certificeringsekspert, som hjælper med at finde den relevante certificering, og efterfølgende kortlægge de nødvendige tiltag i virksomheden, der skal til for at opnå ordningen. Forløbet dækker også helt eller delvist omkostninger, som er forbundet med at opnå certificeringen.

Individuelle rådgivningsforløb for virksomheder, der ønsker at opgradere sin certificering:

For turismeaktører, der allerede er godt i gang med den grønne omstilling, tilbydes udviklingsforløb med en rådgiver, som kan hjælpe med at løfte arbejdet yderligere gennem certificeringer. Denne mulighed er åben for både virksomheder, kommuner og destinationer. Disse forløb tilbydes turismeaktører, der vurderes at kunne skabe et løft af en sådan karakter, at det vil få afgørende betydning for helhedsbilledet af den pågældende destinations bæredygtighedsindsats. Forløbet dækker også helt eller delvist omkostninger, som er forbundet med at opnå den nye certificering.

Der tilbydes rådgivning til i alt 50 turismevirksomheder på tværs af leissure- og erhvervsturisme, og turismevirksomheder fra hele landet kan ansøge.

Læs mere og ansøg om et gratis rådgivningsforløb her.

Inspirationsarrangementer og skriftlige guides

For at øge interessen for certificeringer afholder Dansk Storbyturisme i samarbejde med MeetDenmark løbende en række informations- og inspirationsaktiviteter for det danske turismeerhverv. Aktiviteterne indeholder inspiration og viden fra blandt andet eksterne eksperter, destinationsselskaber og best practices fra virksomheder, der allerede er bæredygtighedscertificerede. Der vil også blive udviklet skriftligt materiale i form af guides, som turismevirksomheder kan benytte i deres forretningsudvikling og som forberedelse til et individuelt certificeringsbeløb.

     

 

     Om Dansk Storbyturisme
 

     Dansk Storbyturisme er et samlende udviklingsselskab for byerne Aalborg,
     Aarhus, Odense og København. Selskabets sekretariat betjenes af Wonderful
     Copenhagen, og har til formål at udvikle initiativer på storbyområdet i et tæt 
     samarbejde de fire byer imellem. I samarbejdet repræsenteres de fire byer af
     destinationsselskaberne Destination Nord, VisitAarhus, Destination Fyn og
     Wonderful Copenhagen.


     Læs mere om Dansk Storbyturisme her

Vil du vide mere om vores arbejde, eller har du spørgsmål til denne indsats? Så kontakt os her