Feriehuse ved Tornby Strand

Grøn omstilling af feriehuse og feriehusområder

Foto: Daniel Brandt Andersen

Feriehuse udgør en stor del af overnatningskapaciteten i Danmark. I samarbejde med aktører på området gennemfører Dansk Kyst- og Naturturisme derfor en række aktiviteter med fokus på grøn omstilling af feriehuse og feriehusområder samt mere ansvarsfuld gæsteadfærd.

Tilstrækkelig overnatningskapacitet er en fundamental forudsætning for at kunne imødekomme den øgede efterspørgsel fra turister om mere bæredygtige ferier og samtidig skabe vækst i kyst- og naturturismen. Gæsterne er i dag i stigende grad tilbøjelige til at vælge mere bæredygtige overnatningssteder, og denne efterspørgsel er accelereret yderligere i kølvandet på COVID 19. Der er også en stigende interesse for mere miljøvenlige valg på selve destinationen.

Der er derfor et stort behov og potentiale i at udvikle de danske feriehuse og feriehusområder i en retning, der er mere bæredygtig, og hvor fokus er på den grønne omstilling. Dansk Kyst- og Naturturisme udvikler derfor nye aktiviteter, som både direkte eller indirekte gør det nemmere at tilvælge mere bæredygtige valg på landets mange destinationer.

Grøn omstilling skal forny og fremtidssikre de danske feriehuse
 

Med fokus på fire indsatsområder vil Dansk Kyst- og Naturturisme frem mod 2025 udvikle konkrete koncepter, værktøjer, viden og metoder samt teste teknologier og digitale løsninger inden    for grøn omstilling relateret til feriehuse og feriehusområder. Projektet har til formål at opbygge viden og erfaringer, som kan bidrage til at innovere og fremtidssikre feriehusene som et attraktivt overnatningsprodukt for de danske og udenlandske gæster.

Indsatserne er rettet mod kommuner, destinationsselskaber, feriehusudlejningsbranchen, feriehusejere, feriehusgæster samt andre interessenter, der arbejder med grøn omstilling af feriehuse og overnatningskapacitet generelt.

Energioptimering af feriehuse

For at omdanne de danske feriehuse til et mere klimavenligt overnatningsprodukt, har Dansk Kyst- og Naturturisme fokus på det store antal danske feriehuse, der i dag ikke lever op til nutidens standarder og krav, som gør sig gældende for at sænke energiforbruget. En stor del af feriehusene er bygget i 1960-70’erne og levede dengang op til datidens standarder og krav. Meget er sket siden da. Mange huse er af samme grund i dag mindre attraktive at bringe på udlejningsmarkedet, særligt uden for sommersæsonen, grundet forbrugernes forventning om mere energi- og klimavenlig overnatning.  

I samarbejde med relevante partnere såsom Energistyrelsen og Feriehusudlejernes Brancheforening arbejder Dansk Kyst- og Naturturisme på at fremme viden om energieffektive løsninger med målrettede aktiviteter til de danske feriehusudlejere. Målet er at udvikle informationsmateriale, som tilskynder til renovering, heraf energioptimering af de enkelte feriehuse, samt inspirerer til generel grøn omstilling af husene. 

Fokus på bæredygtighed i planlægningen af feriehusområderne
 

For at kunne omstille feriehusområderne i en mere bæredygtig retning arbejder Dansk Kyst- og Naturturisme også med planlægningen omkring feriehusene og den infrastruktur, som feriehusene er afhængige af. Det er nødvendigt ud fra et bæredygtighedsperspektiv, at der tænkes hele vejen rundt om planlægningen af områderne, og at vigtige bæredygtighedsprincipper tænkes ind i planstrategier m.v.. Dette indbefatter fx håndtering af spildevand, infrastruktur til elbiler og meget mere. Formålet med denne indsats er at kvalificere og inspirere til fremtidens planlægning af sommerhusområderne – både de eksisterende og ved udlæg af nye områder.

Aktiviteten indeholder således en mapping og analyse af relevante forhold knyttet til infrastrukturen i sommerhusområder, og udarbejdelse af en række anbefalinger til bæredygtig planlægning af infrastruktur. Dansk Kyst- og Naturturisme afprøver ligeledes forskellige scenarier og områdetypologier (fx nye arealer, som ikke er planlagte/udlagte og uden lokalplan) for planlægning af feriehusområder i samarbejde med tre test-kommuner. Output fra indsatserne samles i et idékatalog.

Mere ansvarlig gæsteadfærd
 

Det skal være nemmere for gæsterne at foretage mere bæredygtige valg i forbindelse med deres ferier i de danske feriehuse - både fra selve bookingen af feriehuset til deres adfærd under ferieopholdet. Under denne aktivitet arbejdes der derfor videre med erfaringer og resultater fra projektet ’100% bæredygtigt feriehus’ med henblik på at integrere og udbrede ’grønne’ parametre for feriehuse i bookingsystemer, så gæsten allerede ved booking kan tilvælge et mere energivenligt feriehus.

Med afsæt i projektet ’Bæredygtig kapacitet’ arbejdes der hertil videre med at teste og implementere teknologiske løsninger og nudging-teknikker, som tilskynder en mere bæredygtig gæsteadfærd i både feriehusene og lokalområdet. Der kigges også på, hvordan kommunikation og information kan hjælpe gæsten på vej til at træffe de mere bæredygtige valg på ferien.

Aktiviteterne under denne indsats gennemføres i tæt samarbejde med Feriehusudlejernes brancheforening, og resultaterne samles i en handlingsanvisende analyserapport i 2024.

Offentligt og privat innovationssamarbejde
 

For at styrke innovationen og den grønne omstilling i de danske feriehuse yderligere, samarbejdes der med nøgleinteressenter og leverandører fra turismebranchen, eller fra andre brancher, om at finde frem til teknologier og digitale tiltag og teste disse i feriehusene. Der gennemføres matchmaking-forløb med test af 3-5 teknologiske løsninger. Denne indsats udføres i tæt samspil med indsatsen vedrørende mere ansvarlig gæsteadfærd.

Om Dansk Kyst- og Naturturisme
 

Dansk Kyst- og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, der arbejder for bæredygtig vækst og udvikling af kyst- og naturturismen i Danmark. Indsatsen sker i tæt samarbejde med blandt andet Danmarks destinationsselskaber, kommunerne, turismeerhvervet, VisitDenmark og Wonderful Copenhagen.

Læs mere om Dansk Kyst- og Naturturisme her

Vil du vide mere om vores arbejde, eller har du spørgsmål til denne indsats? Så kontakt os her