Udsigt over Moens Klint
Urban Rigger

Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling

Foto:Daniel Villadsen&Daniel Rasmussen - Copenhagen Media Center

Vi arbejder for grøn omstilling af dansk turisme

Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling arbejder på at fremme den grønne omstilling af dansk turisme og skal være med til at sikre, at turismen bidrager til at nå det nationale mål om at reducere CO2-udslippet med 70 pct. i 2030. Ud over at gennemføre en række indsatser skal partnerskabet skabe overblik over væsentlige initiativer i den grønne omstilling af turismen og sikre løbende vidensdeling af disse.

Her på siden kan du få mere viden om vores arbejde og initiativer frem mod 2025.

Hvem står bag partnerskabet?

Partnerskabet er etableret af Dansk Kyst- og Naturturisme, MeetDenmark, Dansk Storbyturisme og VisitDenmark som et initiativ i den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme.

Partnerskabet vil løbende inddrage destinationsselskaber, erhvervs- og interesseorganisationer, ministerier, eksperter mv. i forhold til viden, indsigter og ekspertise om den grønne omstilling.

Foto af et frodigt træ på en eng

Foto:Mads Gregersen

Strategi for bæredygtig vækst

Den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme sætter en fælles retning og pejlemærker for dansk turisme frem mod 2030. Strategien markerer et paradigmeskifte for dansk turisme, der fremover skal måles på miljømæssig, økonomisk og social bæredygtig vækst.

Hent strategien

Kvinde sidder med ryggen til og nyder udsigtens fra et shelter

Foto:Sarah Green

Vidensbank for grøn omstilling af dansk turisme

Find ny viden, inspiration-cases og værktøjer inden for 14 temaer, som knytter sig til grøn omstilling af dansk turisme.

Gå til vidensbanken

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projektet er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.