En række vindmøller på en mark

Danmark er i front med måling af turisternes drivhusgasudledning

Foto: © Mitch Wiesinger

I slutningen af 2023 vil Danmark være færdig med en beregning for turisternes drivhusgasudledning i Danmark. Oveni kommer et emissionstal for turisternes internationale transport. Dermed bliver Danmark førende i verden med en sådan beregning. 

19. april 2023

Nu er sporerne lagt for måling af drivhusgasser i dansk turisme. Allerede i slutningen af 2023 kommer der nationale og lokale tal for drivhusgasudledningen og fremadrettet bliver det muligt at følge, i hvor høj grad dansk turisme bidrager til den nationale målsætning om at nedbringe drivhusgasudledningen med 70 pct. i 2030 i forhold til 2019. 

Det sker som led i et projekt, som VisitDenmark igangsatte sidste år i regi af Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling og med Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) som leverandør. 

Beregningerne udarbejdes med udgangspunkt i det eksisterende økonomiske turismeregnskab, og det betyder, at man følger turisternes klimabelastning på baggrund af deres forbrug.

”Ultimo 2023 vil vi have et emissionstal på både nationalt niveau og på destinationsniveau. Vi vil også have en beregning af turisternes drivhusgasudledninger fordelt på forbrugsgrupper, f.eks. overnatningssteder, restauranter og transport i Danmark. På den måde kan vi blive klogere på, hvor de store klimabesparelser er på både nationalt og på destinationsniveau,” siger kommunikationschef i VisitDenmark, Anders Rosbo, der også er formand for Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling. 

”Men vi stopper ikke her. I 2023 får vi også et emissionstal for turisternes internationale transport til og fra Danmark. Den internationale transport er en vigtig del af turisternes klimaaftryk, og derfor har vi bedt CRT om denne beregning, selv om den internationale transport i princippet ikke indgår i den nationale 70 pct. målsætning,” siger Anders Rosbo. 

Danmark er first mover 

Også mange andre lande arbejder i øjeblikket på at kunne måle turisternes drivhusgasudledning, men CRT er blandt de allerførste til at have udviklet en metode, der kan beregne både de direkte og indirekte drivhusgasudledninger på baggrund af det eksisterende økonomiske turismeregnskab. 

Denne metode gør det også muligt på sigt at sammenligne Danmark med andre lande. 

”Vi oplever en markant interesse for det her projekt fra internationalt hold. Det gælder de nordiske lande, hvor vi har et tæt samarbejde, men det gælder også flere andre lande i Europa som Tyskland, Kroatien, Wales. Dertil kommer, at UNWTO og OECD har inviteret os til at holde oplæg og til at deltage i diverse workshops, hvor vi kan få glæde af andres erfaringer,” siger Anne Thomas, direktør for CRT, og fortsætter: 

”Der er flere områder, som vi betræder for første gang i fællesskab. Et område er at inkludere både de direkte og indirekte effekter. Et andet er naturligvis den internationale transport. Her er vi en del af den ekspertgruppe, der er i gang med at udvikle en metode til beregningen,” siger hun. 

Flere tal i 2024 

Projektet fortsætter i 2024, hvor detaljeringsgraden for udregningen vil blive øget. Blandt andet håber man i projektet, at det vil være muligt at kunne trække på kommunale statistikker om vand, varme og elforbrug. 

”I 2024 vil vi så vidt muligt arbejde på at inddrage lokale emissionstal, så vi ikke kun kan se turisternes forbrugsmønstre, men også de lokale virksomheders og destinationers miljøindsats, f.eks. hvis en række hoteller på en given destination energirenoverer og derfor reducerer deres varmeforbrug. Lige nu er lokale data for f.eks. vand, varme og el på kommunalt niveau ikke tilgængelige, så det kræver, at disse data etableres,” siger Anders Rosbo.