Foto af havet og kysten ved Limfjorden

'Webinar: Den gode bæredygtighedsrapport'

17.1.2023
Foto: © Mette Johnsen

På dette webinar fra d. 17. januar 2023 giver Erhvervshus Hovedstaden viden og eksempler på, hvordan man som virksomhed kan udforme en bæredygtighedsrapport. Der gennemgås også viden om nye og kommende lovkrav til ansvarlighedsrapportering i forbindelse med årsregnskaber.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"CSR-, ESG-, Ansvarlighedsrapport - Kært barn har mange navne. Få et overblik over, hvordan du opbygger og prioriterer din bæredygtighedsrapport, og hvad den som minimum bør indeholde. Få også introduktion til Global Compact, FN's verdensomspændende netværk for ansvarlighed og rapportering.

På webinaret kommer vi ind på:

-Indhold - hvordan beslutter I, hvilke områder rapporten skal dække?

-Hvad betyder væsentlighedskriteriet og konsistent rapportering?

-Hvordan opsamler I den nødvendige data og hvilke krav til dokumentation bør I være opmærksomme på?

-Form - gode eksempler på, hvordan andre har struktureret deres rapport, så den er let læselig og kan bruges kommunikativt.

-Lovkrav - hvad forventer vi, at den kommende lovgivning vil diktere, at I rapportere på."

Se webinaret på Erhvervshus Hovedstadens hjemmeside her.