Tre personer går lands vandkanten på Møn strand

'Vild med Natur – bæredygtig outdoor oplevelsesudvikling'

26.6.2023
Foto: © Kim Wyon

Visit Sydsjælland & Møn, Destination Sjælland og Dansk Kyst- og Naturturisme er gået sammen om dette udviklingsprojekt, der skal sikre, at turismen i destinationerne udvikles inden på naturens præmisser. Projektet indeholder bl.a. udvikling af outdoor-initiativer, partnerskaber og måling.

Udpluk af beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:

"Vi ønsker med projektet at inspirere gæster til mere bæredygtig adfærd, samt udvikle nye bæredygtige outdoor fokuserede produkter, nye oplevelsessammenhænge og oplevelser. Det bliver realiseret via partnerskaber på tværs, kortlægning af eksisterende initiativer, vejledning af gæster til bæredygtig adfærd, udvikling af nye outdoor produkter, inddragelse af frivillige og ildsjæle m.v.

Naturen som oplevelses- og læringsrum skal gøres tilgængeligt med fokus på samtidig at øge bevidstheden om vores kollektive og individuelle ansvar for at bevare den. Bæredygtighed i bred forstand er en grundværdi i vores virke til gavn for destinationernes turisme, beskæftigelse, fællesskaber, livskvalitet og bosætning."

Læs mere om indsatsen på Visit Sydsjælland & Møn's hjemmeside her