Foto af tallerken med asparges og små rejer

'Videnscenter for bæredygtige værdikæder'

17.5.2023
Foto: © Thomas Høyrup Christensen

I dette digitale videnscenter har Etisk Handel Danmark samlet guides, inspirationscases og værktøjer, der understøtter aktørers arbejde med at fremme mere bæredygtige værdikæder. Vidensbanken er bygget op omkring 12 temaer, herunder miljø, klima, due diligence og samarbejder på tværs. 

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:

"Videncenteret er for virksomheder og organisationer til brug i deres daglige og strategiske arbejde med bæredygtige værdikæder. Her findes relevante redskaber til arbejdet med due diligence, leverandørsamarbejde og indkøbspraksis med hensyn til menneskerettigheder, miljø og klima.

Videncenteret er en samlet online platform, hvor danske virksomheder og organisationer nemt kan tilgå relevant viden om bæredygtige værdikæder. Det drejer sig om viden i form af guides, skabeloner, og best pratice cases produceret af anerkendte institutioner og organisationer.

(...) For at ruste virksomheder, organisationer og offentlige indkøbere til at komme i gang eller videre i arbejdet, etableres Videncenter for bæredygtige værdikæder ved Etisk Handel Danmark. Etableringen af videncenteret sker som opfølgning på anbefalingerne fra klimapartnerskabet for handel, og som led i udmøntningen af Danmarks handlingsplan for FN’s Verdensmål."

Find videnscentret på Etisk Handel Danmarks hjemmeside her.