Foto af hav og kyst langs Skagen

'Verdensmålsportalen'

21.12.2022
Foto: © Mette Johnsen

På denne portal findes bred viden, værktøjer, cases og inspiration til virksomhedernes arbejde med verdensmålene. Portalen er udviklet af Dansk Industri under projektet ”FN’s verdensmål – fra Filantropi til Forretning”.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Verdensmålsportalen forsøger at give svar på nogle af de mest kritiske spørgsmål fra virksomhederne og inspiration til, hvordan arbejdet med verdensmålene gribes an. Så uanset om du som topleder har behov for at forstå bæredygtighed som et nyt grundvilkår, eller om du som mellemleder har behov for at finde inspiration fra andre eller indsigt i metoder, som kan være nyttige i dit arbejde, er der hjælp at hente her.

Bæredygtighed har i mange år været et vigtigt fokusområde i erhvervslivet. FN’s udviklingsdagsorden er en vigtig fælles referenceramme, som for alvor har sat strøm til bæredygtig udvikling. Tendensen er groft sagt en bevægelse fra at udvise samfundsansvar og sikre et godt omdømme til at forstå, udvikle og omsætte bæredygtige løsninger til et nyt og uendeligt stort kommercielt marked og dermed bidrage til at sikre virksomhedens vækst og overlevelse i fremtiden.

Men bæredygtighed er et vidt begreb og for de fleste meget vanskeligt at navigere i. For at møde forventningerne og dermed også høste de økonomiske muligheder på de globale markeder, skal virksomheder kunne integrere bæredygtighed i deres kerneforretning. Målet med denne portal er at hjælpe virksomheder med denne strategiske indsats."

Læs mere på Verdensmålsportens hjemmeside her