Boder med mad og folk der går rundt ved siden af

'URBAN WASTE: 18 indsatser til arbejdet med affald'

13.9.2023
Foto: © Rolands Varsbergs

Forskningsprojektet URBAN WASTE har undersøgt udfordringerne ved turismerelateret affald i samarbejde med 11 europæiske byer. Det er der kommet 18 forslag til indsatser ud af. Flere af dem er relevante i den generelle affaldshåndtering og ikke kun i relation til turismen.

Udpluk af indsatsens egen beskrivelse:
 

"I forskningsprojektet URBAN WASTE har forskere fra flere europæiske lande arbejdet sammen med 11 byer og regioner om at reducere turismerelateret affald. Et af projektets resultater er 18 forslag til indsatser (pilot actions), som blev udviklet i samarbejde mellem partnerne i projektet (…). Hver by har arbejdet med 3 til 5 indsatser. Mange af dem er relevante for den generelle affaldshåndtering i byerne, uanset om der er turister eller ej. Det inkluderer arbejdet med informationskampagner for at skabe bevidsthed om affaldsproblemet og organisation af affaldshåndtering i det offentlig rum."

Læs om forskningsprojektet URBAN WASTE og de 18 indsatser på hjemmesiden her.