Elektrisk cykel

Transport & mobilitet

Foto: Daniel Villadsen

Transport er et uundgåeligt tema inden for turismen. Både når det handler om transport til og fra Danmark, og når turisten skal tilbydes en mere klimavenlig måde at transportere sig rundt på destinationen.

På nationalt plan stod transportsektoren i 2019 for ca. 29% af Danmarks samlede CO2-udledninger, og dette er blot inden for landets grænser. 

Turisme er betinget af transport og bidrager i sagens natur til den transportrelaterede CO2-udledning. Både på destinationen og til destinationen. Derfor behandler tematikken både turistens transport til/fra Danmark samt mobilitet rundt i landet med private og offentlige transportmidler – til vands, til lands og i luften. Det er også aktuelt at tænke i transport-dimensionen relateret til turismevirksomhedernes drift og produkt.

Temaet er bredt, og der er derfor mange områder, du kan dykke ned. Både på politisk plan og på destinationsniveau er der igangsat indsatser med fokus på flytrafik, krydstogt, elbiler, kollektiv trafik, havnerundfart og cykelturisme. Der er både lovgivning, analyser, offentlige puljer, netværk og udviklingsprojekter, der kan være relevante at se nærmere på.

Der findes også værktøjer til virksomheder, som du kan bruge, hvis du vil nedsætte din forretnings klimaaftryk genereret af transport.

Søg på værktøjer/indsatser indenfor transport og mobilitet

Kender du et værktøj/indsats, som ikke er med i overblikket? Så tøv ikke med at kontakte os her

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projektet er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.