Gæs bader i vadehavet

'Svanemærket'

21.12.2022
Foto: © Lars Roed

Med denne officielle miljøcertificering til produkter og services er der fokus på reducering af miljøbelastning gennem hele livscyklus - fra råvarer til produktion, brug og bortskaffelse. Certificeringen er stiftet af Nordisk Ministerråd og kontrolleres af Miljømærkning Danmark. 

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Målet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Det er et ambitiøst og vanskeligt mål, fordi det kræver, at man ved, hvor på produktets rejse at miljøproblemerne opstår, hvor de er størst, og hvad man gøre ved det. Derfor ser Svanemærket på det, man kalder livscyklus. Det vil sige på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs – for at beskytte både mennesker, miljø og jordens ressourcer. 

For at produktet kan svanemærkes, skal det leve op til nogle skrappe krav i faserne på rejsen. De skrappeste krav vil være de steder på rejsen, hvor der er størst mulighed for at mindske miljøbelastningen, og kravene afhænger af, hvilket produkt det er. Netop det med at se på hele produktets rejse er med til at adskille Svanemærket fra de fleste andre mærkningsordninger, der ofte ser på en enkelt del af rejsen. Fx ved at stille krav til, at råvarerne er dyrket på en bestemt måde. "

Læs mere om miljøcertificeringen på deres egen hjemmeside her.