Foto af en pose med friske ærter

'Strategisk analyse af plantebranchens virksomheder, udviklingsveje og udviklingsbehov'

26.6.2023
Foto: © Kam & Co

I denne rapport fra 2022 undersøger Aalborg Universitet og Københavns Universitet bl.a. grundlaget og potentialerne for at fremme plantebaserede fødevarer i Danmark. Analysen kan være relevant for turismeaktører, der ønsker viden og indsigt om den plantebaserede fødevareomstilling. 

Udpluk af beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Den danske klimalov, innovationspotentialet i den danske fødevaresektor og væksten i markedet for plantebaserede fødevarer peger på et stort udviklingspotentiale for plantebaserede fødevarer i Danmark og på eksportmarkederne.

Som led i at skabe et stærkt empirisk grundlag for de kommende års forskning og innovation inden for produktion og forbrug af plantebaserede fødevarer er gennemført en kortlægning og analyse af en række danske virksomheder inden for dyrkning, produktion, salg og forbrug af plantebaserede fødevarer og deres produktområder, beskæftigelse og kompetencer, relationer til leverandører og kunder samt deres syn på forudsætninger for fremtidig vækst. Endvidere er virkemidler inden for produktion og forbrug af plantebaserede fødevarer i Tyskland, Holland og Israel analyseret.

På baggrund heraf er behovet for virkemidler, der kan fremme udbud og efterspørgsel efter plantebaserede fødevarer i Danmark, analyseret. Interviews, landeanalyser og behovet for virkemidler præsenteres i nærværende rapport."

Hent analysen på Aalborg Universitets hjemmeside her