Foto af en mark i National Park Skjoldungernes Land

'SMV:Grønne Kompetencer'

11.5.2023
Foto: © Freya McOmish, Scandinavia Standard

Søg støtte til kompetenceudvikling i din virksomhed med fokus på den grønne omstilling. Denne voucherordning fra Virksomhedsprogrammet giver støtte til bl.a. skræddersyede 1:1-forløb, deltagelse i eksisterende kurser og kollektive workshop, samt sideløbende sparring med erhvervshusene. 

Udpluk af beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Formålet med SMV:Grønne Kompetencer er at bidrage til at styrke små og mellemstore virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft gennem kompetenceudvikling af medarbejdere, ledelse og bestyrelse. Dette gøres ved at tilføre deltagerne kompetencer, viden og færdigheder, så de kan imødekomme og håndtere konkrete nye opgaver og EU-krav samt får kompetencer til at kunne træffe strategiske beslutninger i forhold til grøn omstilling. Qua nye kompetencer og viden bidrager SMV:Grønne Kompetencer til at styrke virksomhedens fremadrettede vækst- og indtjeningsmuligheder.

Projektets hovedaktiviteter er målrettede kollektive workshops under navnet Grøn Kickstart og 1:1 vouchers.

SMV:Grønne Kompetencer er en ordning for private små og mellemstore virksomheder i hele Danmark. SMV:Grønne Kompetencer er en del af Virksomhedsprogrammet 2.0. og er finansieret af EU-støtte fra Den Europæiske Socialfond Plus og midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse."

Læs mere om dine muligheder for at søge SMV:Grønne Kompetencer på Virksomhedsprogrammets hjemmeside her