En gruppe mennesker sidder på toppen af Salling Rooftop

'Se din kommunes CO2-udledning'

21.12.2022
Foto: © Frame & Work

Det digitale værktøj er udviklet af Energistyrelsen i samarbejde med KL og Realdania, og viser en oversigt over CO2-udledning i Danmark fordelt på landets kommuner. Regnskabet baseres på data om CO2-udledning fra produktion, trafik, private husholdninger m.m..

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Et CO2-regnskab er en opgørelse og summering af den udledning, kommunen kender til og faktisk kan opgøre og inddrage i regnskabet. Energi- og CO2-regnskabet adskiller sig fra øvrige CO2- regnskaber ved at tal og opgørelser kontinuerligt ændres i takt med at nye og forbedrede datakilder inddrages. Når nye datakilder tages i anvendelse, vil regnskaberne for de enkelte kommuner blive korrigeret – også for tidligere år. Derfor kan Energi- og CO2-regnskabet ikke sammenlignes og anvendes som et CO2-regnskab på tryk.

Energi- og CO2-regnskabet skal mere opfattes som et øjebliksbillede og sum af de udledningsfaktorer vi kender til og kan inddrage. Energi- og CO2-regnskabet vil forsat have betastatus indtil at alle kendte, væsentlige udledningsfaktorer inddrages automatisk i de enkelte kommuners regnskab."

Læs mere om CO2-oversigten på Energistyrelsens hjemmeside her