Foto af strand og hav i Vestjylland

'Rapportering om bæredygtighed'

21.12.2022
Foto: © Niclas Jessen

Dansk Industri har på denne digitale portal samlet og skabt et vigtigt overblik over bl.a. nye rapporteringskrav, nyttige links, værktøjer, viden og inspiration, som skal understøtte virksomheders bæredygtig omstilling. 

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Danske virksomheder står formentlig overfor den største ændring i deres rapportering, når de nye krav om bæredygtighedsrapportering træder i kraft – forventeligt fra og med 2024. De nye rapporteringskrav skal understøtte en bæredygtig omstilling indenfor både miljø og sociale forhold samt selskabsledelse (...)

DI har en ambitiøs intern bæredygtighedsindsats. Vi arbejder målrettet for at reducere organisationens negative og øge den positive indvirkning på samfund og omgivelser, dér hvor vi har størst effekt."

Find portalen på Dansk Industris hjemmeside her