Cyklister og forgængere står på Cykelbroen i København

'Planet CPH -Manifest'

21.12.2022
Foto: © Cirkelbroen (2015) - Olafur Eliasson. Photographer: Martin Heiberg

Wonderful Copenhagen samler for første gang hovedstadens turismeaktører om fælles ambitiøse mål i et nyt manifest. Målgruppen er hoteller, restauranter, venues, transportører, PCO’er, DMC’er m. fl., som ved at underskrive manifestet bl.a. forpligter sig til at udarbejde en handlingsplan. 

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Planet Copenhagen manifestet er udarbejdet i samarbejde med turismevirksomhederne igennem en række workshops. Erhvervet ser det som en fælles opgave at bidrage til en bæredygtig udvikling af hovedstaden, socialt, økonomisk og miljømæssigt, og har derfor skabt et fælles manifest, der består af fem målsætninger.

Hovedstadens turisme sætter ambitionerne om bæredygtighed højt, og nu samler branchens aktører sig for første gang om fælles ambitiøse mål i et nyt manifest.
Målgruppen for manifestet er hoteller, restauranter, venues, transportører, PCO’er, DMC’er, oplevelsesindustrien m.fl.

Virksomheder og andre aktører, forpligter sig med konkret handling. Hver underskrivende turismevirksomhed forpligter sig på sigt til at udarbejde en individuel handlingsplan, der understøtter manifestets nedenstående fem målsætninger, hvor handlingskataloget kan bruges som inspiration. De individuelle handlingsplaner vil blive delt på en fælles onlineplatform for omverdenen, så erhvervet kan være med til at inspirere til handling.

Brancheorganisationer, NGO’er og øvrige aktører der ønsker at bakke op om manifestet, har også mulighed for at blive medunderskriver med henblik på at udbrede kendskabet til manifestets ambition og målsætninger."

Læs mere om manifestet på Wonderful Copenhagen's hjemmeside her