En østers bliver åbnet med håndkraft i naturen

Oplevelsesudvikling i naturen

Foto: © Vadehavscentret

Naturvenlig turisme skal styrkes, hvilket sætter krav til både turismevirksomheder, destinationsselskaber og kommuner, når fremtidens naturturismeprodukter skal udvikles i pagt med naturen.

Hvordan øger man mængden af eksisterende og nye typer naturoplevelser, samtidig med at man værner om biodiversiteten og efterlader et minimalt aftryk på naturen? Dette spørgsmål skal du som turismeaktører stille dig selv nu og i fremtiden.

Temaet omhandler elementer som naturbeskyttelse, øget biodiversitet, udvikling af infrastruktur og outdoor-oplevelser. Et tema, der både er relevant for turismevirksomheder, som bygger deres forretning på oplevelser i naturen, feriehuse med haver eller i naturområder samt kommuner og destinationsselskabers områdeplanlægning i kyst- og naturområder.

Fra politisk side er der igangsat en række tiltag, som skal øge incitamentet for at arbejde med naturbevarelse i fremtiden fx i form af flere offentlige puljer med fokus på natur og biodiversitet samt kampagner, der skal fremme biodiversiteten i landets kommuner.

På destinationsniveau er der igangsat et arbejde med strategisk-fysiske udviklingsplaner, der balancerer naturoplevelser og naturbevaring. Resultaterne fra projekterne kan være relevante, hvis du arbejder i en kommune eller destinationsselskab, som vil fokusere på bl.a. infrastruktur, gæstemanagement, nye typer overnatningsprodukter og private investeringer i naturattraktioner med henblik på at blive en mere bæredygtig outdoordestination.

Der er også gang i projekter, som skal bidrage til at imødekomme den stigende efterspørgsel på naturoplevelser fra turister, hvor læring, aktivering af stedbundne kvaliteter og naturgenskabelse bliver en del af turismeproduktet.

Søg på værktøjer/indsatser indenfor oplevelsesudvikling i naturen

Kender du et værktøj/indsats, som ikke er med i overblikket? Så tøv ikke med at kontakte os her

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projektet er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.