Gå til indhold
To personer går rundt blandt byhaver med Isbjerget i baggrunden

Områdeplanlægning

Foto: © Isbjerget (2013) – CEBRA, JDS Architects, Louis Paillard og SeARCH. Fotograf: Kim Wyon

Der er gevinster at hente for både klima, miljø og natur, hvis fremtidens områdeplanlægning i endnu højere grad indtænker mere bæredygtige løsninger.

Dette tema er både relevant for kommuner og destinationsselskaber i storbyer og natur- og kystområder, og omhandler planlægning af områder til anvendelse af turismeorienterede formål. Fx arealanvendelse, byggeri, klimasikring, rekreative områder og stedbundne potentialer i forhold til den grønne omstilling.

For at kunne omstille bl.a. feriehusområderne i en mere bæredygtig retning arbejdes der udarbejdelsen af en række anbefalinger til bæredygtig planlægning af infrastruktur, som kan tænkes ind i planstrategier m.v., herunder håndtering af spildevand, infrastruktur til elbiler m.m.. Der er hente inspiration at hente i analyser og hæfter, som handler om, hvordan man skaber mere bæredygtig brug af landskaber og de dilemmaer, der knytter sig til fremtidens arealanvendelse.

Der kommer samtidig et øget behov for klimasikring på en række danske destinationer. Derfor er der igangsat udviklingsprojekter – lokale demonstrationsprojekter – der viser, hvordan rekreativ infrastruktur og anlægsinvesteringer kan skabe merværdi for et område. Der er også igangsat projekter, der skal udforske nationalparkers stedbundne potentialer samt sikre flere naturstier. På politisk plan er der afsat 5 millioner årligt til at udvikle et nationalt netværk af naturstier, som skal fremme infrastrukturen og tilgængeligheden i naturen.

Søg på værktøjer/indsatser indenfor områdeplanlægning

Kender du et værktøj/iindsats, som ikke er med i overblikket? Så tøv ikke med at kontakte os her

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projektet er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Følg os: