Gulerødder, asparges og andre grønsager i kurv

'Netværk for foodservice'

3.6.2024
Foto: Niclas Jessen

Plantebaseret Videnscenter tilbyder ’Netværk for foodservice’, som sigter mod at fremme en bæredygtig udvikling inden for foodservicebranchen, hvor FN’s 17 Verdensmål anvendes som rammeværktøj. Kurset henvender sig bredt til dem, der arbejder med bæredygtighed i fødevarebrancen.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Netværket skal give netværksdeltagerne forståelse for, hvor de største miljø-, klima- og sundhedsudfordringer ligger for foodservicebranchen, så deltagerne har mulighed for at prioritere de indsatser i egen organisation, som bidrager til størst mulig effekt for miljø, klima og sundhed.

Fra de aktuelle oplægsholdere vil netværksdeltagerne få ny viden og indsigt der opfordrer til refleksion og konkret handling, samt dialog og erfaringsudveksling med de andre netværksdeltagere. Til netværksmøderne vil deltagerne konkretisere handlingsforslag på baggrund af mødets tema, som de kan tage med hjem og bruge til at rykke bæredygtighedsagendaen i egen organisation. Formålet med netværket er at deltagerne får ny viden og inspiration der kan hjælpe dem med at skabe nye bæredygtige og innovative løsninger i egen organisation."

Læs mere om netværket på Plantebaseret Videnscenter her.