Foto af Nordens Kridtgrav

'Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark'

21.12.2022
Foto: © Daniel Brandt Andersen

I dette netværk kan virksomheder få inspiration og viden om, hvordan de økonomisk, socialt og miljømæssigt kan arbejde med bæredygtighed og den grønne omstilling. Netværket er et samarbejde mellem nordjyske kommuner og erhvervskontorer, det private erhvervsliv og Aalborg Universitet. 

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark er et nordjysk netværk med ambition om at sætte Nordjylland i front i den grønne omstilling. NBE styrker nordjyske virksomheders konkurrenceevne gennem en målrettet indsats for miljø- og energimæssig bæredygtighed. Ved at forene det private erhvervsliv, vidensinstitutioner og det offentlige i en unik symbiose, kan vi i partnerskaber på tværs løfte opgaver inden for klima- og bæredygtighedsdagsordenen. "

Læs mere om netværket på Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmarks hjemmeside her