Foto af Møns Klint i solnedgang. To cyklister nyder udsigten på toppen af klinten.

'National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme'

17.5.2023
Foto: © Daniel Villadsen

Dyk ned i den nationale turismestrategi, der danner rammen for udvikling af dansk turisme frem mod 2030. Strategien blev udgivet af Erhvervsministeriet i juni 2022, og sætter pejlemærker for turismen indenfor både økonomisk, sociale og miljømæssige aspekter.

Udpluk af beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme sætter via pejlemærker, udviklingsspor og initiativer en fælles retning for udviklingen af dansk turisme frem mod 2030. Strategien danner rammen om arbejdet i de nationale turismeorganisationer, tværkommunale destinationsselskaber og erhvervslivet og deres samarbejde om at skabe de bedste betingelser for en bæredygtig vækst i dansk turisme. Samtidig danner strategien ramme for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses tildeling af midler til lokale og tværgående turismeprojekter (...)

Danmark er et foregangsland inden for klima og miljø, og dansk turisme skal gå forrest for at skabe og udbrede løsninger med mindre miljø- og klimaftryk. Dansk turisme skal bidrage til det nationale mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 i forhold til 1990. Det kræver bl.a., at der arbejdes på udvikling af en måling af turismens drivhusgasudledninger og den enkelte turists klimaaftryk. Danmarks mange eksisterende grønne løsninger skal udbredes i dansk turisme og formidles til turister og dermed inspirere til en mere miljømæssig bæredygtig adfærd. Den bæredygtige udvikling i dansk turisme skal derudover være vidensbaseret, målrettet og koordineret, så indsatser får den optimale miljømæssige effekt."

Læs strategien på Erhvervsministeriet hjemmeside her