Foto af Tivoli i vinterperioden

'Museernes Grønne Akademi'

21.12.2022
Foto: © Malin Poppy Darcy Mörner

Organisationen Danske Museer klæder gennem dette akademi deres museer på til den grønne omstilling gennem kurser og værktøjer indenfor temaerne: bygninger, bevaring, udstillinger samt drift og ledelse. 

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Museernes aktiviteter sætter – som alle andre virksomheder og kulturinstitutioner – et klimaaftryk, som umuligt kan negligeres. Museerne er både en del af problemet og løsningen, når vi taler om klimakrisen. Museernes Grønne Akademi skal gøre museerne i stand til at gå aktivt ind i den grønne omstilling og vælge de mest bæredygtige løsninger (...)

Museernes Grønne Akademi arbejder og udvikler i tre sideløbende spor:

- Kortlægning: Kortlægning af museernes status og udfordringer ift. grøn omstilling via start-, midtvejs- og slutmålinger

- Værktøjskasse: Udvikling af gratis, online-tilgængelig værktøjskasse til grøn omstilling på museer inden for fokusområderne

- Kursusforløb og charter: Udvikling og gennemførsel af praksisorienterede kurser samt i forbindelse hermed et forpligtende charter, hvor museerne forpligter sig på grøn omstilling i strategi- og handleplaner

Udviklingssporene suppleres af flere netværks- og brancheevents med fokus på grøn omstilling. Det er en del af akademiets målsætning at understøtte dannelsen af ‘Museernes grønne netværk’, som kan understøtte videndeling museerne imellem og sikre kontinuerlig fokus på området (...). 

En vigtig del af Museernes Grønne Akademi er omsætning af viden til praksis via kursusaktivitet. På akademiets kurser får du inspiration og konkrete redskaber til at arbejde med dit museums grønne omstilling, både når det gælder bevaring, udstillinger, bygninger og generel drift og ledelse."

Læs mere om indsatsen på Organisationen Danske Museer's hjemmeside her