Luftfoto af Mols Bjerge i solskin

'Længe leve bjergene'

21.12.2022
Foto: © Daniel Villadsen

I denne strategisk-fysiske udviklingsplan for Mols Bjerge, sætter Dansk Kyst- og Naturturisme fokus på udvikling i balancen mellem naturbevaring og naturoplevelser. Udviklingsplanen kan bruges som værktøj til realisering af indsatser og til at skabe dialog med interessenter.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Initiativerne i den strategisk-fysiske udviklingsplan skal revitalisere kerneområdet i Mols Bjerge ud fra en vision og målsætninger, som skal ses i et 10-årigt perspektiv. En strategi består af en række valg, hvor noget prioriteres frem for andet for at opnå den samlede set bedst mulige situation. Udviklingsplanen indeholder derfor enkelte forslag, som kan betyde en forringelse på et mindre område, men samtidig er de en forudsætning for, at der kan skabes en betydelig positiv værdi for natur og landskab i et større, sammenhængende område.

Den strategisk-fysiske udviklingsplan er funderet i en kortlægning af landskabet og dets sårbarheder, infrastrukturelle forhold, rammebetingelser og brugeradfærd samt vigtige bidrag fra lokale interessenter, som har været involveret i udviklingen af visioner og målsætninger."

Hent den strategisk-fysiske udviklingsplan på Dansk Kyst- og Naturturismes hjemmeside her