Skilt viser vejen til en god gårute i naturen

Kommunikation

Foto: © Sarah Green - VisitNordsjælland

Danmark skal være kendt som Nordeuropas mest miljøvenlige rejsedestination i 2030. Det kræver, at turismeaktørerne kommunikerer deres bæredygtighedsarbejde.

Der er allerede mange gode muligheder for at turisterne kan agere mere miljø- og klimavenligt under deres ophold i Danmark, og der kommer endnu flere muligheder de kommende år. Men selvom flere turismevirksomheder allerede har taget ét eller flere skridt i en grønnere retning og har oplysninger og historier, som kan være relevante for turisterne, er der flere, der dyrker greenhushing, dvs. helt eller delvis undlader at kommunikere disse.

Det skyldes bl.a. manglende viden om, hvordan du som turismeaktør konkret må italesætte dine bæredygtighedstiltag uden at komme i klemme med lovgivning på området - en lovgivning, der skal sikre, at forbrugeren ikke vildledes til at opfatte dine produkter eller oplevelser som mere grønne eller bæredygtige, end de egentlig er.

Gå derfor på jagt i de tilgængelige værktøjer/indsatser på området, som er udviklet af aktører både inden og udenfor det danske turismefremmesystem.

Søg på værktøjer/indsatser indenfor grøn kommunikation

Kender du et værktøj/indsats, som ikke er med i overblikket? Så tøv ikke med at kontakte os her

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projektet er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.