Gade i Odense city

'Kommunernes netværk for bæredygtig turisme'

21.12.2022
Foto: © Kim Wyon

Kommunernes Landsforening inviterer i dette netværk til årlige netværksmøder for kommunale medarbejdere og chefer, som arbejder med turisme og destinationsudvikling.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Der har længe været et stigende fokus på bæredygtighed i turisme fra både turister, turismeerhvervene, destinationsselskaber og kommuner, og det er yderligere styrket med den nye nationale Strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme fra juni 2022. Det skaber en række nye muligheder, hvor kommunerne kan spille en vigtig rolle. Netværket for bæredygtig turisme er et forum for strategiske drøftelser mellem kommuner og KL om politik, ny viden og input til interessevaretagelse på turismeområdet, og det er desuden et netværk, der skaber rum for erfaringsudveksling og sparring om bæredygtig turisme på tværs af kommuner i hele landet.

Aktiviteter i netværket omfatter blandt andet formidling af ny viden og strategier på området, eksterne oplæg og gensidig erfaringsudveksling og inspirerende besøg hos netværksmedlemmer. Det giver mulighed for at komme et spadestik dybere i forhold til bæredygtighed i praksis og skabe nye kontakter."

Læs mere om på KL's hjemmeside her.