Foto af gaderne i Aarhus

'Klimaplanlægning i kommunerne'

21.12.2022
Foto: © Kim Wyon

I denne undersøgelse fra 2020 undersøger CONCITO, hvordan danske kommuner arbejder strategisk med reduktion af drivhusgasser. Rapporten giver et overblik over kommunernes klimaplanlægning, herunder kommunernes klimamål, metoder og indsatser.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Rapporten viser, at der i kommunerne på tværs af landet er stor vilje til at løfte klimadagsordenen lokalt. Samtidig står det klart, at den kommunale klimaplanlægning er præget af, at der ikke er nationale rammer for, hvordan kommunerne skal sætte klimamål og udarbejde klimaplaner. Det giver sig til udtryk i  væsentlig variation i metoder, målsætninger og indsatser på tværs af kommunerne (...)

Kortlægningen er udarbejdet som en del af DK2020-projektet, som Realdania, CONCITO og C40 står bag. Her skal den fungere som arbejdsredskab og baseline for de kommuner, der som del af indsatsen arbejder med at oversætte Parisaftalens 1,5°-målsætning til lokale klimaplaner."

Læs mere om indsatsen på deres egen hjemmeside her