Ovenfra foto af strand, hav og skov

'Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi'

21.12.2022
Foto: © Daniel Villadsen

Bliv klogere på regeringens planer og initiativer i affaldssektoren frem mod 2030, som også vil påvirke turismen. Med klimaplanen fra 2020 er der fokus på blandt andet cirkulær økonomi, øget affaldssortering og en stærk genanvendelsessektor. 

Udpluk fra indsatsens egen beskrivelse:
 

"For at øge genanvendelsen og nedbringe CO2-udledningen er det nødvendigt at dreje på tre håndtag. I Danmark skal vi reducere vores affaldsmængder, og danskerne skal sortere mere affald til genanvendelse, så der køres mindre affald til forbrændingsanlæggene. Derudover skal forbrændingskapaciteten reduceres og tilpasses de danske affaldsmængder, så den ledige kapacitet ikke fyldes op af importeret affald. Endelig skal der investeres i nye genanvendelsesanlæg.

Partierne er på den baggrund enige om, at der skal ske store forandringer i affaldssektoren, og at affald, der kan genanvendes, ikke længere skal gå op i røg med CO2-udledninger til følge. I stedet skal ressourcerne bruges igen og igen til nye bæredygtige materialer og produkter. Omstillingen til en mere cirkulær økonomi kræver et paradigmeskifte i affaldssektoren. Der er behov for en mere strømlinet affaldssortering, samt at ændre rammevilkårene så de understøtter mindre affald og mere genanvendelse. Samtidig skal reguleringen understøtte, at forbrændingskapaciteten tilpasses til de danske affaldsmængder, som enten ikke kan genbruges eller genanvendes, så vi undgår, at anlæggene fyldes op med importeret affald."

Læs mere om klimaplanen på Regeringens hjemmeside her