Gå til indhold
Ovenfra foto af strand, hav og skov

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

21.12.2022
Foto: © Daniel Villadsen

Bliv klogere på regeringens planer og initiativer i affaldssektoren frem mod 2030, som også vil påvirke turismen. Med klimaplanen fra 2020 er der fokus på blandt andet cirkulær økonomi, øget affaldssortering og en stærk genanvendelsessektor. 

I den 17 sider lange aftale præsenteres og uddybes 8 følgende initiativer, som skal være med til at nedsætte CO2-forbruget fra affaldssektoren i Danmark: 

  1. Visioner for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi
  2. Øget og strømlinet affaldssortering
  3. Mere genanvendelse af plastikaffale
  4. En stærk genanvendelsessektor V. Mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding
  5. Mindre affald og mere cirkulær økonomi
  6. En energi- og klimaneutral vandsektor
  7. Yderligere initiativer frem mod en klimaneutral affaldssektor

Planens initiativer vil blandt andet påvirke fremtidens affaldssortering på hoteller, campingpladser, attraktioner og feriehuse. 

Læs mere om indsatsen på deres egen hjemmeside her

:

Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling © 2023
Danish