Naturfoto af Flade Klit med vand og klit

'Klimakompasset'

21.12.2022
Foto: © Mette Johnsen

Med det nationale CO2-måleværktøj, Klimakompasset, giver Erhvervsstyrelsen de danske virksomheder mulighed for at skabe overblik over virksomhedens udledning af drivhusgasser. Der gives også inspiration til, hvordan man målrettet kan nedbringe virksomhedens klimaaftryk.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Klimakompasset er opbygget, så det kan anvendes af mange forskellige virksomheder. Det betyder, at det kan bruges til at udarbejde detaljerede klimaregnskaber, hvis du og din virksomhed har behov for det, men det er ikke nødvendigt at bruge alle dele af værktøjet, hvis du ikke har brug for det (...)

Det kan du bruge Klimakompasset til:

Få overblik over din virksomheds udledning af drivhusgasser
Se hvor stort din virksomheds klimaaftryk er, og få overblik over, hvordan udledningen fordeler sig på forskellige kategorier som energi, transport, indkøb mm.

Få input til din virksomheds klimaregnskab
Udarbejd en overordnet opgørelse af din virksomheds klimabelastning som input til din virksomheds årlige klimaregnskab.

Vurder klimaeffekten af tiltag
Du kan fx få en indikation af, hvor meget din virksomhed kan reducere sit klimaaftryk ved at mindske brugen af transport og energi eller ved indkøb af genanvendte materialer frem for nye mm.

Se din virksomheds udledninger opgjort i GHG-protokollens scope kategorier
Klimakompasset bygger på den internationalt anerkendte Greenhouse Gas-protokol. Du kan derfor se dit klimaaftryk opgjort i CO2-ækvivalenter, og hvordan din virksomheds klimaaftryk fordeler sig i scope 1, 2 og 3."

Læs mere om indsatsen på Klimakompassets hjemmeside her