Luftfoto af hav og strand ved Hesnæs Strand

'Klimaklar Servicevirksomhed'

21.12.2022
Foto: © Daniel Villadsen

Dansk Industri Service tilbyder gratis rådgivningsforløb til sine virksomhedsmedlemmer, som skal igang med grøn omstilling og CO2-reduktion. Forløbet indeholder både individuel sparring og workshops.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Klimaklar Servicevirksomhed bygger på fælles workshops og individuel sparring, der skal give servicevirksomheder konkrete redskaber til at imødegå den grønne omstilling, og samtidigt fremme den positive fortælling om servicevirksomheders rolle i den grønne omstilling og det danske samfund. Klimaklar Servicevirksomhed bygger videre på erfaringer fra Klimaklar SMV, som Industriens Fond og Dansk Industri står bag.

DI Service samarbejder med klimarådgiverne Viegand Maagøe om Klimaklar Servicevirksomhed. Viegand Maagøe er eksperter indenfor teknisk rådgivning om energioptimering og bæredygtige initiativer, herunder CO2-reduktion i danske servicevirksomheder."

Læs mere om rådgivningsforløbet på Dansk Industris hjemmeside her.