Nærbillede af blomstermark med gule blomster

'Klimagunstigt ferieliv'

21.12.2022
Foto: © Camilla Hylleberg Photography

I denne rapport fra 2021 præsenterer Aarhus Universitet og Roskilde Universitet resultaterne fra et forskningsprojekt af hhv. borgernes interesse for at integrere klimahensyn i deres feriepraksis og udbydere af ferieprodukter og ferieaktiviteters udfordringer med at integrere klimatiltag.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Denne rapport fremlægger resultaterne fra et projekt om klimagunstige ferier. Formålet med projektet og dets delstudier var at undersøge forudsætningerne for mere klimavenlige ferieformer og dermed bidrage til en omstilling af rejseog ferielivet i en mere klimavenlig og bæredygtig retning. Projektet undersøgte dels borgernes interesse for at integrere klimahensyn i deres feriepraksis, dels udbydere af ferieprodukter og ferieaktiviteter og deres udfordringer med at integrere klimahensyn i deres virksomhed.

Projektet udspringer af Roskilde kommune, er delvist finansieret af kommunens Klimafond og involverer aktører fra Roskilde, Lejre og Frederikssund, som tilsammen indgår i Destination Fjordlandet, men samtidig er andre landsdele blevet involveret i undersøgelserne, og resultaterne skulle være anvendelige i Roskilde og Fjordlandet såvel som i resten af landet."

Hent rapporten på Aarhus Universitets hjemmeside her