Luftfoto af Rebild National park

'Klar parat - klimaStart'

21.12.2022
Foto: © Daniel Brandt Andersen

Dansk Erhverv hjælper deres medlemmer godt igang med klimamål og CO2-reduktion med dette klimaforløb målrettet SMV'er. Forløbet laves i samarbejde med rådgivningsvirksomheden, Viegand Maagøe. 

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Vi oplever i stigende grad en forventning om, at alle bidrager til at nå de danske klimamål. Private og offentlige kunder stiller krav til deres leverandører om, at de skal tage ansvar og synliggøre, hvordan den enkelte virksomhed arbejder med CO2-reduktioner og klimaplaner.

Men hvordan kommer I i gang, hvordan udvikler I klimaplaner, og hvad er udbyttet af at arbejde målrettet med en klimaindsats? Og hvordan bevarer vi fokus på indsatsen?

Dansk Erhverv har indgået en samarbejdsaftale med rådgivningsvirksomheden Viegand Maagøe om klimaforløb målrettet SMV-er."

Læs mere om forløbet på Dansk Erhvervs hjemmeside her.