En badebro der fører ud i Esrom sø

'ISO 14001-standard '

21.12.2022
Foto: © Daniel Overbeck - VisitNordsjælland

Med denne standard giver Dansk Standard virksomheder et konkret ledelsesværktøj, som understøtter virksomhedens fokus på miljøforhold. Herunder risikovurdering, reduktion af miljøpåvirkningen og sikring af løbende miljømæssige forbedringer.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Med Miljøledelse efter ISO 14001 bliver du i stand til at risikovurdere din organisations miljøforhold, proaktivt implementere miljø og bæredygtighed som en del af kerneforretningen og samtidig give ledelsen sikkerhed for, at jeres mål for bæredygtighed nås.

Ved at bruge ISO 14001 kan jeres arbejde med bæredygtighed, cirkulær økonomi og FN’s verdensmål konkretiseres og målsættes og bidrage til at opnå de resultater, som du og din virksomhed har sat jer for.

I får mulighed for at fokusere på de væsentligste miljøforhold i virksomheden, sikre reduktion af miljøpåvirkningen, og at der løbende sker miljømæssige forbedringer."

Læs mere om standarden på Dansk Standard's hjemmeside her.