En gruppe personer nyder musikken ved et udendørs arrangement

'Inspirationskatalog til events og arrangementer: Hvordan bruger vi plastik bedre?'

21.12.2022
Foto: © Robin Skjoldborg

Miljøstyrelsens inspirationskataloget adresserer mulige tiltag, som kan anvendes til at reducere engangsplastikforbrug både før under og efter arrangementer og events. Herunder fokus på genbrugssystemer og genbrugelige genstande som en løsning på at skifte væk fra engangsbrug.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Dette projekt understøtter indsatsen med at begrænse forbrug og forurening med plastik fra arrangementer og events. Afholdelse af arrangementer og events af forskellige typer genererer mange former for affald, hvor plastikaffald er kun er en delmængde.

Plastikaffaldet fremstår i en række forskellige former ifm. events og arrangementer – fra mikroplast i cigaretskod til telte og andet campingudstyr, fødevarer og drikkevareemballager som f.eks. ølkrus, engangsbestik og tallerkener. Det udgør et både ressourcemæssigt og miljømæssigt problem, da affald fra aktiviteterne kun i begrænset omfang søges forebygget eller sorteres fra til genanvendelse og derfor oftest ender som restaffald til energiudnyttelse."

Hent inspirationskataloget på Miljøstyrelsens hjemmeside her