To personer stiger på toget med deres cykler

'Infrastrukturplan 2035'

21.12.2022
Foto: © Niclas Jessen

Læs om den brede politiske aftale, der i 2021 blev indgået om en infrastrukturplan frem mod 2035 til mere end 160 mia. kr. Aftalen skal binde landet sammen og nedbringe trængslen på de danske veje bl.a. gennem investeringer i kollektiv transport og udbygning af vejnettet. 

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Med aftalen om Infrastrukturplan 2035 er aftaleparterne blevet enige om at afsætte penge til en lang række infrastrukturprojekter og transportpolitiske tiltag herunder:

- Mere end 86 mia. kroner til kollektiv trafik, heraf ca. 45 mia. i nye investeringer, der sikrer hurtigere rejser på tværs af landet, nye BRT- og letbaneløsninger og metrolignende S-togs-drift i København.

- Cirka 64 mia. kroner til anlæg af fremtidens veje, der skal bidrage til at løse centrale trængselsudfordringer og binde Danmark bedre sammen.

- Omtrent 11 mia. kroner til tre centrale regionale udviklingsprojekter, der skal bidrage til den lokale udvikling og trafikudviklingen i hele regionen.

- 3 mia. kroner til nye cykelinitiativer, der skal få flere til at vælge cyklen ved f.eks. anlæg af nye cykelstier i kommuner og langs statsveje.

- Grønne tiltag, der skal sikre, at ny infrastruktur ikke sker på kompromis med klimamålsætningerne, f.eks. udrulning af klimavenlig asfalt, batteritog på statsbanerne og opsætning af ladestandere langs statsvejene."

Læs mere om infrastrukturplanen på Transportministeriets hjemmeside her