Person i kajak på vandet ved Limfjorden

'Handleplan for outdoor-turismen'

14.2.2024
Foto: Mette Johnsen

En række turistaktører er gået sammen om at lave en handleplan for outdoor-turismen i Danmark. Handleplanen har til formål at fremme en fælles bæredygtig retning, både økonomisk og ressourcemæssigt. Denne indeholder fem anbefalinger, som bliver udfoldet i en rapport.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Fakta om Handleplan for outdoor-turismen i Danmark 2020-2022

Handleplanen er udarbejdet af Dansk Kyst- og Naturturisme i dialog med Erhvervsministeriet, Miljø- og fødevareministeriet, Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Vejdirektoratet, Danske Destinationer, Dansk Turismefremme, Friluftsrådet, Danmarks Nationalparker og en række private erhvervsaktører.

Handleplanen indeholder fem centrale anbefalinger:

1 Prioritér udvikling af stærke outdoor-destinationer

2 Styrk rammerne for outdoor-tilbud i udvalgte naturområder

3 Opbyg sammenhængende infrastruktur

4 Tænk kommercielt og skab rentable forretninger

5 Tilvejebring systematiseret data til vidensbaseret produktudvikling."

Find og læse handleplanen på Dansk Kyst- og Naturturisme hjemmeside her.