Luftfoto af Tissø skov med en vej igennem

'Grøn omstilling i et samarbejdsperspektiv'

21.12.2022
Foto: © Christoffer Anias Sandager

I denne TekSam-pjece fra 2021 giver Dansk Industri og CO-Industri et overblik over, hvad grøn omstilling er, og inspirerer til, hvordan ledere og medarbejdere i praksis kan samarbejde om indsatser. Herunder hvad virksomheder kan gøre for at mindske klimabelastningerne i hele værdikæden.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:

"For at virksomhederne i Danmark kan stå godt rustet til at udnytte mulighederne i den grønne omstilling, er det helt afgørende at videreudvikle virksomhedernes tilpasnings- og innovationsevne, herunder blandt andet kompetence og løbende opkvalificering.

Dansk Industri og CO-industri er enige om, at sådanne mål kan understøttes gennem et systematisk samarbejde mellem ansatte og ledelse på alle niveauer i virksomheden, og herunder er centrale elementer i en fremadrettet virksomhedspolitik. Dette gælder samarbejdet om at nedbringe egne miljø- og klimabelastninger, og hvad virksomhederne kan gøre for at påvirke belastningerne i hele værdikæden og omverden via deres produkter og services."

Hent pjecen på TekSam's hjemmeside her