Fire østers ligger på et bord med rødløg og revet ost

'Grøn omstilling er noget, vi skal løfte sammen'

21.12.2022
Foto: © Jacob Lisbygd

Kvistgaard og Hird undersøger arbejdet med den grønne omstilling hos 94 turismevirksomheder i 9 landdistriktskommuner. Analysen giver indblik i de udfordringer, motivationsfaktorer mv., som knytter sig til virksomhedernes arbejde med de 17 Verdensmål, grøn omstilling og begreber herunder.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Vi vil med projektet her åbent og nysgerrigt undersøge turismevirksomhedernes konkrete muligheder og udfordringer for reelt at kunne gå i gang med eller fortsætte den grønne omstilling. Det er projektets opfattelse, at der er en diskrepans mellem den gængse forståelse og accept af den grønne omstillings nødvendighed og de konkrete værktøjer og handlingsmuligheder i virksomhederne.

Vi har gennem pilotinterviews og litteraturstudier formuleret følgende grundtese, der styrer projektet: Grundtesen er, at der kan være en række forhold i virksomhederne, der hæmmer / initierer virksomhedernes arbejde med grøn omstilling. Måske er der en grundlæggende ”grøn indstilling”, men der mangler ressourcer. Måske er der en god og solid viden, men motivationen mangler. Måske er der faktisk både viden, motivation og ressourcer i virksomheden til at gå i gang, men der er strukturelle udfordringer i virksomheden, der holder den tilbage.

Vi har på denne måde skruet et modelapparat sammen, som gør noget helt nyt i arbejdet med grøn omstilling i danske turismevirksomheder. Vi ser på forholdene mellem nogle kerneelementer: Grøn omstilling som værdi, Viden, Motivation, Ressourcer og Strukturer. Det er unikt for dette projekt. Det er vores klare forventning, at denne tilgang giver helt ny og værdifuld viden til alle, der arbejde seriøst med turismevirksomheder i relation til grøn omstilling, bæredygtighed og verdensmål."

Læs analysen på Kvistgaard og Hirds hjemmeside her