Foto af badehusene på Løkken strand

'Grøn indenringsluftfart'

26.6.2023
Foto: © Mette Johnsen

Regeringen har nedsat to mål for den grønne omstilling af flytrafikken. Målsætningen lyder, at danskerne senest i 2025 skal kunne flyve 'grønt' på en indenrigsrute, og senest i 2030 skal vi kunne flyve helt 'grønt' på alle indenrigsflyvninger i Danmark.

Udpluk af beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"I dag står den internationale luftfart for 2-3 pct. af de globale udledninger. Ifølge den internationale luftfartsorganisation ICAO er den globale flytransport i vækst, og vi kan forvente endnu mere flytrafik frem mod 2050. De danske udledninger fra luftfarten er i sammenligning hermed små. Men Danmark kan som grønt foregangsland spille en vigtig rolle i at få igangsat en grøn omstilling af luftfarten. Danmark skal vise, at vi helt bogstaveligt kan få den grønne luftfart på vingerne. Vi skal skabe det marked, der ikke eksisterer i dag for grønne flyvninger. Vi skal skubbe på for storskalaproduktion af grønne brændstoffer, og fly skal kunne flyve helt grønt.

Regeringen har derfor sat to ambitiøse mål for den grønne omstilling af flytrafikken. Senest i 2025 skal danskerne have mulighed for at flyve grønt på en indenrigsrute, og senest i 2030 skal vi kunne flyve helt grønt, når vi flyver indenrigs i Danmark.

Regeringen vil derfor afsætte knap 1,9 mia kr. til et tilskud til én grøn indenrigsrute fra 2025 og et tilskud, der giver mulighed for en indfasning af 100 pct. grønt flybrændstof i hele indenrigsluftfarten i 2030. Tilskuddet finansieres gennem en passagerafgift på 13 kr."

Læs udspillet på Transportministeriets hjemmeside her