To personer bærer en båd gennem en campingplads

'Green Stay'

21.12.2022
Foto: © Niclas Jessen

Denne certificering er skabt i samarbejde mellem campingpladser og Camping Outdoor Danmark med målet om at udvikle campingpladser i en mere bæredygtig retning. Certificeringen er baseret på FN's 17 verdensmål med fokus på de verdensmål, som campingpladser kan bidrage mest til at opfylde.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Flere og flere campingpladser har fokus rettet mod bæredygtighed, specielt har de fokus på pladsernes miljø og klimapåvirkning. Som campist kan det være svært at navigere rundt i alt dette, da bæredygtighed er et begreb, som kan defineres på mange forskellige måder.

For at gøre det nemmere for dig som campist at tage et mere bæredygtigt valg, har Brancheforeningen Camping Outdoor Danmark udviklet Green Stay certificeringen. Green Stay er en bæredygtighedscertificering til danske campingpladser baseret på FN’s verdensmål.

For Camping Outdoor Danmark er det vigtigt, at denne certificering og mærkning er transparent og troværdig. Derfor er der skabt faste kriterier for mærkningen, og certificerings- og kontrolprocesserne bliver gennemført af autoriserede konsulenter."

Læs mere om certificeringsordningen på Green Stay's hjemmeside her.