Billede af pool-område med mange planter fra Hotel Guldsmeden

'Green Key'

21.12.2022
Foto: © Amalie Lodal Møller

Den private miljøcertificering, Green Key, giver hoteller, vandrehjem, konference- og kursussteder et værktøj til at strukturere, kommunikere og dokumentere deres miljøindsatser. Certificeringen er startet i Danmark og er udbredt til over 3.200 virksomheder på internationalt plan. 

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Green Key er en selvstændig international mærkningsordning. Miljølæreorganisationen FEE, der også står bag andre mærkningsordninger som fx Blå Flag, står for det internationale arbejde. Den internationale styregruppe udstikker retningslinjerne, procedure og godkender kriterier og er  sammensat af to repræsentanter fra FEE og to fra turistbranchen. Den daglig ledelse forestås af den internationale koordination, som sidder i et FEE sekretariat i Danmark.

Alle medlemmer af Green Key behandles, godkendes og kontrolleres løbende af en Jury bestående af Friluftsrådet og HORESTA, mens Miljøstyrelsen deltager som observatør med indflydelse på procedure og kriterier. Denne sammensætning sikrer et godt fagligt input til drift og udviklingen af miljømærket uafhængig af særlige erhvervsinteresser.

Sideløbende er der etableret et SusDaneable-netværk med aktører fra hele branchen fx VisitDenmark, som fungerer som et fagligt board for Green Key i Danmark."

Læs mere om certificeringsordningen på Green Key's hjemmeside her.