Naturfoto af Gudhjem med hav og skov

'Fysisk planlægning og klimamål'

21.12.2022
Foto: © Kim Wyon

Med denne rapport fra 2021 sætter CONCITO fokus på centrale områder inden for den fysiske planlægning med en væsentlig CO2-effekt. Projektet er et samarbejde med KTC, Dansk Byplanlaboratorium og Gate21.

Beskrivelse fra indsatsens egen hjemmeside:
 

"På trods af at fysisk planlægning kan have en væsentlig CO2-effekt, er fysisk planlægning ikke et tydeligt indsatsområde i de DK2020 klimaplaner, som mange kommuner er i gang med at lave i disse år. Der mangler viden og erfaringsudveksling om den fysiske planlægnings rolle i realiseringen af klimamålene – og inspiration til en mere klimavenlig fysisk planlægning. 

Formålet er at samle viden om sammenhænge mellem fysisk planlægning og klimaplanlægning, der kan bidrage til mindskede CO2-udledninger. Projektet munder ud i et inspirationshæfte med best practice cases fra ind- og udland, to workshops med landets kommuner om betydningen af fysisk planlægning for klimamålene samt inspirations- og diskussionsmateriale målrettet politiske udvalg i kommunerne."

Læs rapporten på CONCITO's hjemmeside her