Foto af person der cykler gennem Hornbæk plantage

Fremtidens Arealanvendelse

21.12.2022
Foto: © Sarah Green - VisitNordsjælland

I denne rapport sætter CONCITO fokus på arealanvendelse i forbindelse med den grønne omstilling. Rapporten undersøger bl.a. fremtidens arealbehovet, udfordringer og dilemmaer.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Vi skal bruge land til energi, infrastruktur og fødevareproduktion. Samtidig skal vi beskytte biodiversiteten bedre, klimatilpasse Danmark, og så skal den menneskelige trivsel tænkes ind i arealanvendelsen.

Fremtidens arealanvendelse skal altså kunne mange ting på samme tid. Pladsen er begrænset, og landskaberne er allerede i brug. Der er derfor behov for en sammenhængende strategi, der kan sikre, at alle de rette samfundsmål opfyldes.

Denne rapport er første skridt på vejen til at skabe en vision for fremtidens arealanvendelse. Rapporten gør status over den danske arealanvendelse i dag, hvilke udfordringer der ligger i de kommende år, og kommer med bud på mulige fremtidsbilleder af en klimaneutral og klimarobust arealanvendelse, som samtidig rummer gode livsbetingelser for menneske-, dyre- og planteliv."

Læs rapporten på CONCITO's hjemmeside her