Restaurant Ti Trin Ned

Forretningsudvikling

Foto: Claes Bech-Poulsen

Virksomheder og destinationsselskaber spiller en central rolle i det danske turismeprodukt. Det er derfor afgørende, at disse aktører omstiller sig i både drift og produkt, hvis dansk turisme skal indfri den nationale strategis mål om et lavere miljø- og klimaaftryk.

På tværs af branchen arbejdes der med at få flere virksomheder i gang med den grønne omstilling, hvilket også afspejler sig i dette tema, der dækker netværk, rådgivningsforløb, workshops og konkrete værktøjer målrettet danske turismeaktører. Temaet er både relevant for turismevirksomheder, som mangler hjælp til at komme i gang med den grønne omstilling, og for destinationsselskaber, som ønsker viden om, hvordan de bedst kan støtte turismevirksomhedernes arbejde med grøn omstilling.

Der findes en række undersøgelser og analyser om danske virksomheders holdning til – og arbejde med – grøn omstilling inden for turismens forskellige forretningsområder. Analyserne kan være særlig relevante for dig, hvis du ønsker dybdegående viden om, hvilke udfordringer der hhv. motiverer og står i vejen for, at turismevirksomheder kommer i gang med den grønne omstilling.

Desuden er der udarbejdet relevante værktøjer til blandt andet leverandørstyring, implementering af de 17 Verdensmål, udvikling af grønne forretningsmodeller- og planer, kortlægning af grønne forretningspotentialer og dialogværktøjer.

Søg på værktøjer/indsatser indenfor forretningsudvikling

Kender du et værktøj/indsats, som ikke er med i overblikket? Så tøv ikke med at kontakte os her

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projektet er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.