Rund trappe set oppe fra

'Følg-eller-forklar model for grønne pejlemærker'

6.11.2023
Foto: © Thomas Høyrup Christensen

'Følg-eller-forklar modellen' er et initiativ i 'National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme'. Initiativet skal sikre, at destinationsselskaberne årligt rapporterer om fremdriften ved certificering af destinationsselskabet samt destinationens turismevirksomheder.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Initiativer 2.8

Følg-eller-forklar model for grønne pejlemærker

Med henblik på at sikre fremdrift i pejlemærket ift. bæredygtighedscertificering vil Det Nationale Turismeforum tage initiativ til at hvert destinationsselskab årligt skal aflægge rapport til Det Nationale Turismeforum ud fra et ”følg-eller-forklar”-princip om fremdriften ift bæredygtighedscertificering af a) destinationsselskabet og b) destinationens turismevirksomheder."

Læs mere om initiativet i den Nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme her.