Træ står på en mark

'Flyrejser, klima og kompensation'

21.12.2022
Foto: © Mads Gregersen

I dette notat fra CONCITO giver Henrik Gudmundsson viden om flytrafikkens klimabelastning og indsigter i samfundet, borgerne, virksomheder og organisationers mulighed for at påvirke denne. Notatet er fra 2019. 

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Notatet indledes med et kort oprids af nogle af de generelle fakta og tendenser omkring flytrafik og klima. Derefter beskrives den vigtige, men indtil videre utilstrækkelige politiske regulering af området, hvorefter der fokuseres på rejseaktivitet, valgmuligheder og klimakompensation.

Notatet munder ud i en række overordnede anbefalinger både til den politiske indsats og forbrugernes rolle, og herunder også i forhold til hvornår køb af klimakompensation for den enkelte person, virksomhed eller organisation kan være på sin plads. Anbefalinger konkretiseres i en simpel model med fire trin, som er beregnet til at indgå i en form for ’klimabevidst flyrejse-politik, for den enkelte, virksomheden, kommunen og lign."

Læs mere om notatet på CONCITO's hjemmeside her